Koniec sporu zbiorowego w Anwilu

Koniec sporu zbiorowego w Anwilu
Porozumienie w sprawie tegorocznych płac, podpisane 17 maja przez kierownictwo spółki i przedstawicieli organizacji związkowych, kończy spór zbiorowy między obiema stronami. Zgodnie z wypracowanym kompromisem, od 1 maja nastąpi wzrost płacy zasadniczej o przeciętnie 100 zł brutto miesięcznie dla pracownika, przy czym indywidualny wzrost płacy zasadniczej będzie powiązany z wynikami oceny rocznej za 2013 rok.

Ponadto pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenia w łącznej wysokości 3250 zł brutto uprawnionego pracownika, płatne w pięciu ratach (kwiecień, maj, lipiec, sierpień, grudzień).

Anwil będzie także pokrywać składki grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 40 zł brutto miesięcznie. Uzgodniono również wypłatę nagrody z okazji Dnia Chemika w wysokości 8,5 proc. Osobowego Funduszu Płac za 2013 r.

- Mimo dużej rozbieżności wstępnych stanowisk, wszystkim partnerom zaangażowanym w negocjacje zależało na tym, by osiągnąć kompromis - powiedział Arkadiusz Banaszek, członek zarządu spółki.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska