Korporacja KGL podała szacunkowe przychody za I kwartał 2020

Korporacja KGL podała szacunkowe…

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. opublikował w ramach raportu bieżącego 13/2020 w ESPI  szacunkowe wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy za pierwszy kwartał 2020 r.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. 

Według szacunkowych ustaleń w I kwartale 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie 95,9 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała spadek o 4%, przy czym spadek przychodów został odnotowany jedynie w segmencie działalności dystrybucyjnej.

Spadek przychodów w segmencie dystrybucji w I kwartale br. był odzwierciedleniem aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Istotny wpływ na wielkości przychodów w tym segmencie w I kwartale 2020 miał również wybuch epidemii COVID-19 i związana z tym niepewność na rynku przetwórców granulatu, którzy są dostawcami dla wielu branż, w tym także sektorów dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej epidemii.

Przedstawiciele spółki zwracają jednak uwagę na fakt, iż od jakiegoś czasu postępuje proces zmiany struktury dystrybuowanych polimerów. W wyniku przyjętej przez Grupę polityki sprzedaży towarów, następuje znaczący wzrost sprzedaży tworzyw technicznych (w tym specjalistycznych), które wymagają doradztwa technicznego i technologicznego. To co wyróżnia tworzywa techniczne od granulatów z grupy commodity to wyższa marża na sprzedaży.

Działalność produkcyjna motorem wzrostu dla KGL

W segmencie produkcji w I kwartale 2020 r. spółka odnotowała przychody na poziomie 52,8 mln zł co stanowiło wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Lech Skibiński, wiceprezes zarządu KGL wskazuje, że wzrostowi działalności produkcyjnej spółki sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań. W minionym kwartale wystąpił szczególnie wysoki popyt na opakowania, w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych. Pod względem zyskowności - kluczowym czynnikiem wzrostu całej Grupy KGL jest rozwój segmentu produkcji, w którym spółka uzyskuje znacznie wyższe marże niż w segmencie dystrybucji.

Segment opakowań - rynek o dużym potencjalne

W raporcie Korporacja KGL S.A. wskazuje, że rynek opakowań jest największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce i konsumuje 1/3 wyprodukowanych polimerów  (średnia dla UE to ok. 40%). Według raportu "Rewolucja opakowań" sporządzonego przez Spotdata dla Santander na podstawie danych Polskiej Izby Opakowań - w 2019 r. w Polsce wyprodukowano łącznie ok. 6 mln ton opakowań, z czego ok. 40% to opakowania z tworzyw sztucznych. Jednocześnie 62% wszystkich opakowań wyprodukowanych zostało dla sektora spożywczego, a w ramach tej części rynku - 1/3 to opakowania z tworzyw sztucznych. Według analityków SpotData, rozwój branży jest bardzo dynamiczny, co widać po wielkości realizowanych w niej inwestycji. Zarówno tempo wzrostu produkcji, jak i eksportu opakowań z Polski kilkukrotnie przewyższa tempo wzrostu całej gospodarki, co pokazuje, jak wysoki potencjał drzemie w tej branży.

Rosnąca intensywność wykorzystania opakowań w konsumpcji krajowej, wiąże się mocno ze zmianami struktury gospodarki i stylu życia. Zmiany dotyczą też zachowania i preferencji konsumentów. Ze względu na rosnącą aktywność zawodową ludzie mają mniej czasu na przygotowanie posiłków w domu i kupują częściej dania gotowe lub przygotowane do spożycia po niewielkiej obróbce (off-the-shelf). Z tego powodu rośnie popyt na mniejsze porcje, a więc również popyt na opakowania. Jest to element szerszego trendu convenience, związanego z rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę zakupów. Coraz więcej towarów sprzedawanych jest w paczkach, które są łatwe do chwycenia, umieszczenia w koszyku, a później ułożenia w lodówce. Na znaczeniu będą zyskiwać technologie materiałowe pozwalające na dłuższe przechowywanie produktów. Wciąż rosnąć będzie popularność opakowań pozwalających na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Rozwój segmentu produkcji - celem strategicznym spółki 

W obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych KGL wypracowała znaczące kompetencje i przewagi technologiczne. - W ramach strategii rozwoju realizowanej w latach 2016-2020 intensywnie rozwijaliśmy infrastrukturę do produkcji folii i opakowań. Naszym celem było zarówno zwiększenie skali produkcji jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami - wskazuje Lech Skibiński. 

Spółka KGL posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Kolejne instalowane linie do termoformowania przekładają się na wzrost przychodów (produkcja opakowań), natomiast rozbudowa linii do ekstruzji folii sprzyja ograniczaniu kosztów (uniezależnienie od dostawców folii). 

Ponadto spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Emitent jest bliski uzyskaniu pełnej  niezależności w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania - będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

Wiceprezes Skibiński dodaje, że istotnie wzrasta zdolność produkcyjna Spółki i jej niezależność od poddostawców.

brak
 

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska