Korporacja KGL podała szacunkowe przychody za I kwartał 2020

Innowacje motorem wzrostu

Kluczowym czynnikiem przewag spółki KGL jest posiadany przez nią know-how w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji opakowań. 

- Mamy świadomość, że producenci opakowań muszą sprostać licznym wyzwaniom, szczególnie w zakresie wysokich oczekiwań odbiorców co do parametrów i specyfikacji opakowań. Kluczowym czynnikiem sukcesu w branży opakowań z tworzyw sztucznych jest nie tylko zdolność do sprawnego wyprodukowania dużych wolumenów opakowań, ale także zdolność do opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań adresujących problemy producentów artykułów spożywczych - mówi Lech Skibiński.

Wiceprezes KGL podkreślił, że w działalności spółki istotną rolę pełni aktywność B+R, która uzupełnia działalność produkcyjną i jest kołem zamachowym dla rozwoju Spółki. - W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Wydział ten zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla spółki Korporacja KGL. Celem działania CBR jest wykreowanie nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań). W efekcie uruchomienia CBR znacząco wzrósł potencjał badawczy i kompetencje KGL w zakresie implementacji prowadzonych B+R - dodał Skibiński.

Wpływ COVID-19 na osiągane przychody przez KGL

W zakresie zarówno działalności dystrybucyjnej jak i produkcyjnej na dzień publikacji niniejszego raportu prace są prowadzone bez większych zakłóceń.

Utrzymanie łańcuchów dostaw

W okresie od wybuchu pandemii do dnia publikacji niniejszego raportu spółka odnotowała wyraźny wzrost zapotrzebowania ze strony swoich klientów na produkty opakowaniowe. Wydarzenia z ostatnich tygodni związane z pandemią koronawirusa przypomniały jednak, że opakowania to zewnętrzne warstwy towarów, które przede wszystkim mają chronić pakowane produkty.

- Zapakowana żywność nie tylko jest chroniona przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem, ale przede wszystkim przed bakteriami, wirusami i pleśniami, które nie mogą przedostać się przez materiał opakowaniowy. Dzięki temu żywność jest dłużej świeża i bezpieczna do spożycia - podkreśla Anita Frydrych, dyrektor ds. rozwoju technologii tworzyw sztucznych i funduszy UE w spółce Korporacja KGL S.A.

W odniesieniu do segmentu działalności dystrybucyjnej - sytuacja jest zróżnicowana w zależności od odbiorcy. Spółka sprzedaje polimery dla ponad 1000 odbiorców różnej wielkości, przede wszystkim producentów różnego rodzaju podzespołów oraz dóbr gotowych, operujących w wielu obszarach gospodarki takich jak branża budowlana, motoryzacyjna, AGD, spożywcza, kosmetyczna, zabawkarska i wiele innych. Sytuacja związana z wybuchem pandemii COVID-19 wprowadziła szereg niepewności i czynników ryzyka w wielu branżach, które mogą zostać najbardziej dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi w gospodarce.

Źródło: Korporacja KGL

brak
 

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska