Krakchemia wciąż będzie autoryzowanym dystrybutorem Basell Orlen

Spółka Krakchemia zawarła właśnie trzecią kolejną już trójstronną umowę dystrybucyjną z firmami Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Hoofddorp w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż z siedzibą w Płocku. Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

Na jej mocy podpisanego porozumienia Krakchemia w dalszym ciągu będzie jednym z trzech głównych, wskazanych przez BSM oraz BOPS, dystrybutorów ich produktów na naszym krajowym rynku. Produkty będą wytwarzane i pakowane pod znakami handlowymi BSM. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2009 r. i stanowi prostą kontynuację współpracy prowadzonej między podmiotami od 2004 roku z Basell Polyolefines BV.BA oraz Basell Orlen Polyolefins.

Tym samym Krakchemia przez kolejne dwa lata będzie pomostem pomiędzy BSM i BOPS a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zajmującymi się przetwórstwem poliolefin.

Umowa przewiduje realizację sprzedaży w oparciu o roczne plany przedstawiane przez Krakchemię, które są potem korygowane przez system kwartalnych i miesięcznych zamówień. W tej chwili udział z przychodów z tytułu sprzedaży produktów BOP wynosi w przychodach Krakchemii ok. 70 proc. W ubiegłym roku obroty Krakchemii z tytułu zakupu towarów osiągnęły 138,3 mln zł. W pierwszym półroczu 2007 r. wyniosły natomiast 78, 6 mln zł.

Oprócz umowy z BOP i BSM Krakchemia ma jeszcze podpisany cały szereg innych umów, dotyczących dystrybucji produktów i współpracy z kolejnymi partnerami.

Z tego tytułu najważniejsza wydaje się być umowa z Firmą Chemiczną Dwory. Precyzuje ona warunki, na jakich Krakchemia prowadzi sprzedaż granulatów polistyrenowych kupowanych od Dworów. W ramach tej umoway zrealizowała ona w 2006 r. obroty z tytułu zakupu towarów na poziomie 4.9 mln zł, a pierwszym półroczu tego roku obroty te osiągnęły 3.6 mln zł.

Inne znaczące kontrakty spółki, to m.in. Umowa Ramowa Współpracy Gospodarczej z firmą Polimarky, która odnosi się do zasad kooperacji w zakresie zakupu modyfikowanych granulatów tworzyw sztucznych oferowanych właśnie przez Polimarky. Rok temu obroty z tego tytułu kształtowały się na poziomie 0,55 mln zł, a już tylko w pierwszych dwóch kwartałach tego roku podskoczyły do 0,66 mln zł.

Ważna dla działalności Krakchemii jest też Umowa o Współpracy Dystrybucyjnej z Global Colors Polska. Jej przedmiotem jest uszczegółowienie zasad współdziałania pomiędzy obydwiema firmami. Określono w niej asortyment oraz minimalną wielkość zakupu dodatków oraz koncentratów barwiących do tworzyw sztucznych. W ramach tej umowy Krakchemia zrealizowała w 2006 r. obroty z tytułu zakupu towarów na poziomie 1.3 mln zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły one 0,62 mln zł.


Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże