Krakchemia włada ćwiartką rynku

Krakchemia włada ćwiartką… Krakchemia podsumowała 2011 r. Okazuje się, że jedna czwarta rynku dystrybucyjnego tworzyw sztucznych należy do niej.

Działalność dystrybucyjna firmy prowadzona była w trzech obszarach: granulatów tworzyw sztucznych (osiągnięto tu 90,8 proc. przychodów ze sprzedaży), folii opakowaniowych (7,9 proc.) oraz odczynników i surowców chemicznych. Ze sprzedaży tych wszystkich towarów spółka zanotowała w ubiegłym roku wynik 499,41 mln zł. Dla porównania w 2010 r. było to 390,44 mln zł. Zysk netto wyniósł w 2011 r. nieco ponad 7 mln zł, podczas gdy w 2010 r. było to 5,11 mln zł.

Jak zauważyli przedstawiciele Krakchemii miniony rok należał w ich ocenie do trudnych. Cały przemysł tworzyw sztucznych w Europie w pierwszych czterech miesiącach 2011 r. charakteryzował się silnym wzrostem kosztów surowców, zmniejszoną podażą i dobrym popytem. Sytuacja ta generowała działania producentów granulatów tworzyw sztucznych mające na celu wyrównanie popytu i podaży. Rezultatem były stałe obniżki cen w ciągu roku, co wpływało bezpośrednio na realizowaną marżę. Odbiło się to również na wynikach Krakchemii.

Przez cały rok spółka kontynuowała oczywiście trwająca od lat współpracę partnerską z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż. BOPS był głównym dostawcą granulatów tworzyw sztucznych dla Krakchemii, co w najwięszej mierze wpływało na rynkową pozycję firmy. W branży folii opakowaniowych rozwijana była z kolei współpraca z bułgarskim producentem folii polipropylenowej dwukierunkowo orientowanej (BOPP), Plastchim-T AD.

W tej chwili Krakchemia pokrywa ok. 25 proc. zapotrzebowania polskiego rynku dystrybucyjnego granulatów tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi natomiast o folie opakowaniowe, to w ciągu ostatnich lat rozwój dystrybucji w tym segmencie zaowocował zwiększeniem udziału sprzedaży folii opakowaniowych w realizowanych przez spółkę przychodach oraz marży.

Aktualnie Krakchemia zaspakaja ok. 14 proc. zapotrzebowania rodzimego rynku dystrybucyjnego na folie opakowaniowe i jest największym ich dystrybutorem na terenie Polski.

Warto jeszcze wspomnieć, że sprzedaż tworzyw sztucznych Krakchemia realizuje do grona ok. tysiąca odbiorców. Łącznie zaś zaopatruje ok. 2 tys. odbiorców, korzystając z zaopatrzenia pochodzącego od ok. 200 dostawców z całego kraju.

Jeśli chodzi o przyszłe cele przedsiębiorstwa, to na pewne ciekawostki zwraca uwagę prezes Krakchemii Andrzej Zdebski. - W zakresie konfekcjonowania folii spółka prowadzi działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży folii opakowaniowej pod specjalne zamówienia zarówno dla drukarni, jak i producentów wyrobów gotowych. Podjęte pod koniec 2011 roku decyzje o zakupie kolejnej maszyny do cięcia wzdłużnego folii zostaną sfinalizowanie w pierwszym kwartale 2012 r. W celu pozyskania odbiorców i zaspokojenia wysokich wymagań jakościowych konfekcjonowania folii dla producentów żywności, w obszarach objętych konfekcjonowaniem zostały wdrożone w drugiej połowie 2011 r., systemy GMP, GHP oraz HACCP - komentuje prezes firmy.

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska