LANXESS - doskonały trzeci kwartał

LANXESS - doskonały trzeci kwartał
Sprzedaż koncernu LANXESS na świecie wzrosła o 25,1%, tj. 483 mln EUR, do poziomu 2,4 mld EUR. Rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 1,9 mld EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 35%, tj. do poziomu 347 mln EUR. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku wartość ta wynosiła 257 mln EUR. Szczególnie pozytywny wpływ na te wyniki miał wkład jednostek przejętych od spółki Chemtura oraz wyższe wolumeny sprzedaży. W III kw. 2017 r. marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych osiągnęła 14,4%, co oznacza znaczną poprawę względem 13,4% odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Koncern LANXESS intensywnie się rozwija. Nasz wyraźny strategiczny nacisk na środki chemiczne o wysokiej marży zysku jest coraz bardziej opłacalny. Również pod względem operacyjnym bardzo dobrze sprawdza się nasza nowa konfiguracja. Szczególnie pozytywne jest to, że znaczny wzrost zysków możemy zaobserwować we wszystkich regionach i wszystkich segmentach specjalistycznych środków chemicznych - podkreślił Matthias Zachert, Prezes Zarządu koncernu LANXESS.

Ze względu na jednorazowe wydatki nadzwyczajne przychody netto wyniosły 55 mln EUR, w porównaniu do 62 mln EUR w tym samym kwartale poprzedniego roku. Te jednorazowe wydatki obejmowały przede wszystkim konsolidację produkcji prekursorów środków smarujących oraz powiązane z tym zaprzestanie produkcji w zakładzie Ankerweg w Amsterdamie. Przychody netto bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrosły natomiast aż o 37,7%, do poziomu 106 mln EUR. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku ta wartość wynosiła 77 mln EUR.

Po dobrych wynikach osiągniętych w trzecim kwartale Grupa zawęża swoje prognozy dotyczące zysków na rok 2017 i podnosi dolny zakres przewidywań o 25 mln EUR. Aktualnie koncern LANXESS przewiduje, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie między 1,25 a 1,3 mld EUR. Dla koncernu z siedzibą w Kolonii byłby to rekord. Do tej pory najwyższy wynik operacyjny uzyskano w 2012 roku - wyniósł on wtedy 1,2 mld EUR.

Ciągłe zarządzanie portfolio

Po konsolidacji produkcji chromowych środków chemicznych i prekursorów środków smarujących koncern LANXESS realizuje ogłoszoną optymalizację portfolio. Grupa sprzedała kanadyjskiej spółce Superior Plus Corp. jednostkę prowadzącą działalność poboczną w zakresie produkcji roztworów dezynfekujących z ditlenku chloru. Jednostka produkcji ditlenku chloru, z siedzibą w North Kingstown w Stanach Zjednoczonych, zatrudniająca ok. 40 pracowników, była częścią pionu Clean & Disinfect nabytego od spółki Chemours w sierpniu 2016 r.

Sprzedaż w ujęciu rocznym znacznie wyższa we wszystkich segmentach

Sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates w III kw. 2017 roku wyniosła 479 mln EUR, co oznacza wzrost o 10% lub 44 mln EUR względem poprzedniego roku (435 mln EUR). Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł w tym segmencie o prawie 5%, tj. o 4 mln EUR, do poziomu 87 mln EUR. Rok wcześniej były to 83 mln EUR. Do tego wzrostu przyczynił się w szczególności większy wolumen sprzedaży w jednostce Advanced Industrial Intermediates. Marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 18,2%; dla porównania w poprzednim roku wskaźnik ten wyniósł 19,1%.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A