LANXESS rozszerza badania nad materiałami nowej generacji

LANXESS rozszerza badania…
Jednostka biznesowa Urethane Systems koncernu LANXESS, producenta specjalistycznych środków chemicznych, zdecydowała się nawiązać współpracę z Centrum Wspólnych Badań nad Polimerami Uniwersytetu Massachusetts w Amherst i Podmiotów Branżowych (CUMIRP). Celem współpracy jest poszerzenie badań naukowych nad materiałami nowej generacji. CUMIRP pełni funkcję platformy łączącej naukowców, środowiska akademickie i studentów z podmiotami działającymi w branży inżynierii i produkcji materiałów polimerowych.

Umożliwia lepsze wykorzystywanie zasobów i ułatwia nawiązywanie współpracy. Koncern LANXESS dołączy do grupy zajmującej się właściwościami pożarowymi (Klaster F) oraz do grupy do spraw produkcji dodatków (Klaster M). Współpraca ma na celu opracowywanie innowacyjnych materiałów uretanowych oraz uzyskanie dogłębnego zrozumienia relacji między strukturą a własnościami, co pozwoli na rozwój nowatorskich metod produkcji oraz opracowywanie nowych właściwości. Projekt wejdzie w życie w październiku 2017 roku.

W dłuższej perspektywie koncern LANXESS spodziewa się znacznych oszczędności w wyniku wypracowania zaawansowanych technologicznie i wysokowydajnych rozwiązań oraz uzyskania przewagi biznesowej nad konkurencją dzięki innowacyjnym technologiom i możliwości współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Firma będzie mogła ponadto nawiązać kontakt z innymi firmami będącymi potencjalnymi partnerami lub klientami.

- Grupy badawcze zajmują się konkretnymi obszarami badawczymi i umożliwiają intensywną współpracę w ramach zespołu, a także między partnerami branżowymi, kadrą akademicką i studentami. Podejście nastawione na współdziałanie wspiera międzybranżową współpracę i zapewnia nam możliwość konsultacji z najlepszymi ekspertami w dziedzinie polimerów. Jako członkowie Klastrów M i F mamy nadzieję osiągnąć znaczne oszczędności i rozwinąć naszą działalność dzięki innowacjom w dziedzinie produktów - powiedziała dr Polina Ware, Menadżer ds. Globalnej Działalności Badawczo-Rozwojowej w jednostce Urethane Systems koncernu LANXESS.

Badania nad polimerami na najwyższym poziomie

Wydział Nauki o Polimerach i Inżynierii Materiałów Polimerowych Uniwersytetu Massachusetts w Amherst to czołowy zakład naukowy zajmujący się polimerami w Stanach Zjednoczonych i jeden z największych ośrodków akademickich zaangażowanych w badania nad polimerami na świecie. Obecnie zatrudnia ponad dwustu naukowców, dysponuje oprzyrządowaniem wartym 24 mln USD i może się pochwalić nadaniem ponad sześciuset stopni doktorskich.

Jednym z najważniejszych naukowców biorących udział we współpracy akademickiej z jednostką Urethane Systems jest Alan Lesser z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst, który jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie deformacji i pękania polimerów oraz materiałów kompozytowych. Jego badania skupiają się na wytrzymałości, trwałości i mikromechanice mieszanek polimerowych i polimerowych materiałów kompozytowych, nanokompozytach, molekularnych materiałach kompozytowych, modelowaniu struktury polimerów w przypadku złożonych naprężeń, a także unikalnych metodach produkcji i dodatkach wielofunkcyjnych. Od 2016 roku grupa zajmuje się też produkcją dodatków nowej generacji. Alan Lesser jest także redaktorem naczelnym czasopism Polymer Engineering and Science Journal, Polymer Composites oraz Journal of Vinyl & Additives Technology.

Wcześniej partnerem ośrodka była spółka Chemtura, która została przejęta przez koncern LANXESS w kwietniu 2017 roku; współpraca skupiała się na badaniach poświęconych środkom opóźniającym palenie oraz ustrukturyzowanym piankom uretanowym.

Źródło: LANXESS


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A