LANXESS spodziewa się najlepszych wyników w historii koncernu

LANXESS spodziewa się najlepszych wyników w historii koncernu
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, przewiduje osiągnięcie najwyższych w historii koncernu wyników za pełny rok po bardzo udanym pierwszym kwartale 2017 roku i skutecznej finalizacji przejęcia amerykańskiej firmy Chemtura. W pierwszym kwartale 2017 roku koncern LANXESS odnotował znaczący wzrost światowej sprzedaży specjalistycznych środków chemicznych (25%) do poziomu 2,4 mld euro. W analogicznym okresie roku ubiegłego wartość sprzedaży wynosiła 1,9 mld euro. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych także zwyżkował o 25% do poziomu 328 mln euro – w porównaniu do 262 mln euro w pierwszym kwartale 2016 roku. Za bardzo pozytywne wyniki z pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku odpowiedzialny jest przede wszystkim znaczący przyrost wolumenu sprzedaży we wszystkich segmentach. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,7% - czyli nieco powyżej poziomu z ubiegłego roku (13,6%). Dochód netto zwiększył się znacząco – o 47% – i osiągnął pułap 78 mln euro, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku sięgnął 53 mln euro.

Koncern oczekuje, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych za cały rok 2017 znajdzie się w przedziale między 1,225 mld euro a 1,3 mld euro, przy czym prognoza ta obejmuje zysk wygenerowany przez przejętą firmę, Chemtura. Bieżący rok podatkowy może zatem być najbardziej udanym w historii koncernu LANXESS (dotychczas najlepszym rokiem był 2012 – wtedy koncern osiągnął zysk operacyjny sięgający 1,2 mld euro).

– LANXESS dynamicznie rozpoczął nowy rok podatkowy, odnotowując przyrost popytu we wszystkich segmentach i większą sprzedaż we wszystkich regionach geograficznych. To jasny dowód, że mamy silną pozycję biznesową – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu LANXESS AG. – Wydaje się, że dobry przepływ zamówień i dynamiczne otoczenie biznesowe towarzyszą nam także w drugim kwartale, zaś w perspektywie całego roku przewidujemy nawet rekordowe zyski. Świadczy to o naszej skuteczności operacyjnej, którą wzmocni jeszcze niedawne przejęcie firmy Chemtura – sprawne zintegrowanie jej struktur i włączenie do naszej działalności jest teraz naszym zadaniem.

W ramach kolejnego etapu realizacji programu dostosowania koncernu LANXESS do sytuacji rynkowej trzy tygodnie temu sfinalizowano transakcję przejęcia amerykańskiej firmy chemicznej. To największa transakcja tego typu w historii LANXESS, pozwalająca koncernowi z Kolonii na znaczne rozszerzenie portfela dodatków oraz dołączenie do największych światowych graczy na tym rozwijającym się rynku.

Bardzo dobre wyniki w poszczególnych segmentach

Sprzedaż w ramach segmentu Advanced Intermediates w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 518 mln euro, czyli o 12% więcej niż w roku poprzednim (463 mln euro). Pomimo spokojniejszego wzrostu ze względu na wyższe koszty energii i opóźnienie w przełożeniu wyższych kosztów surowców, wskaźnik EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych zwyżkował o 2% i osiągnął poziom 91 mln euro w porównaniu do 89 mln euro w 2016 roku. Pozytywny wpływ na zysk miał zwłaszcza wyższy popyt oraz wyższa sprzedaż. Z kolei marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,6% (w analogicznym kwartale roku ubiegłego: 19,2%).


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A