Lanxess koncentruje się na elektromobilności i zrównoważonym rozwoju

Produkty do barwienia tworzyw sztucznych

Jednostka biznesowa zajmująca się dodatkami do polimerów (Polymer Additive BU) i jednostka biznesowa zajmująca się pigmentami nieorganicznymi (Inorganic Pigments BU) oferują przemysłowi tworzyw sztucznych wysokowydajne, zrównoważone barwniki do bezpośredniego barwienia. Jednostki biznesowe przedstawią swoją ofertę produktów do energooszczędnej produkcji kolorowych wyrobów z tworzyw sztucznych, które eliminują potrzebę późniejszego powlekania, a tym samym pozwalają uniknąć ponownej obróbki. Obejmuje to zarówno produkty uniwersalne, jak i specjalne, spełniające określone wymagania.

W elektromobilności kolor pomarańczowy jest obowiązkowym elementem bezpieczeństwa dla elementów z tworzyw sztucznych pracujących pod wysokim napięciem. W tym przypadku do gry wchodzi Macrolex Orange HT. Jego wszechstronne właściwości spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności samochodów elektrycznych. Obejmują one doskonałą stabilność termiczną, zwiększoną odporność na sublimację, a także wysoką stabilność migracji, wytrzymałość koloru i odporność na światło.

Skuteczne środki zmniejszające palność polimerów

Dzięki rozwiązaniom opartym na bromie i fosforze, jednostka biznesowa Lanxess zajmująca się dodatkami do polimerów oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów organicznych środków zmniejszających palność na świecie. Polimerowe i reaktywne środki zmniejszające palność ograniczają uwalnianie dodatków z polimerów, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska i zdrowia bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pożarowego. Ze względu na swoją wysoką skuteczność bromowane środki zmniejszające palność są szeroko stosowane w budownictwie i przemyśle elektronicznym. Oprócz skutecznej ochrony przeciwpożarowej, środki zmniejszające palność na bazie fosforu oferują inne korzyści, takie jak dobra przetwarzalność i wysoka elastyczność w systemach PU i PVC.

Dodatki dla branży przetwórstwa kauczuku

Jednostka biznesowa Rhein Chemie przedstawi szeroką gamę dodatków dla przemysłu przetwórstwa gumy. Obejmują one chemikalia wstępnie zdyspergowane, promotory przetwórstwa oraz aktywatory wulkanizacji i wypełniacze. W duchu dążenia do zrównoważonego rozwoju, uwaga zostanie skupiona nie tylko na produkcji gumy, ale także na wytwarzaniu wysokiej jakości, trwałych produktów kauczukowych przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak opony, węże, uszczelki, profile i pasy napędowe. Żywotność jest ważnym wskaźnikiem trwałości produktów gumowych. Dodatki takie jak Perkalink i Vulcuren firmy Lanxess pozwalają producentom opon opracowywać i produkować mieszanki do opon zaprojektowane tak, aby zapewniały bardzo wysokie osiągi przez cały okres eksploatacji.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum