Lanxess odnotowuje silny wzrost w Polsce

Lanxess odnotowuje silny wzrost…

Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, odnotowuje silny wzrost na polskim rynku. W 2021 roku sprzedaż wzrosła do 118,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 34% w porównaniu z 88,1 mln EUR rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały trzy jednostki biznesowe: High Performance Materials, która skorzystała na ożywieniu w przemyśle motoryzacyjnym, elektryczno-elektronicznym i budowlanym, Advanced Industrial Intermediates oraz Polymer Additives. Ta ostatnia skorzystała w szczególności z rozpoczynającego się ożywienia w przemyśle lotniczym oraz dobrego popytu ze strony przemysłu budowlanego, naftowego i gazowego.

Nowa jednostka biznesowa Lanxess - Flavors & Fragrances - z powodzeniem rozpoczęła działalność w Polsce. Już przyczyniła się do osiągnięcia ogólnych dobrych wyników. Flavors & Fragrances, utworzona w 2021 roku w wyniku połączenia nowo nabytej spółki Emerald Kalama Chemical i obszaru działalności Lanxess w dziedzinie produktów benzylowych, oferuje składniki o wysokiej czystości do produktów konsumenckich, w tym składniki aromatyzujące, konserwanty i środki wielofunkcyjne.

- Polska jest największym pod względem sprzedaży rynkiem Lanxess w Europie Środkowej i Wschodniej - podkreśla Ralf Krueger, dyrektor regionalny na obszar EMEA. Szczególnie dzięki przejęciu Emerald Kalama Chemical wzmocniliśmy nasz segment Consumer Protection i weszliśmy na nowe rynki w tym kraju.

-  W przypadku Flavors & Fragrances spotkaliśmy się z dużym popytem w Polsce - dodaje Christophe Jaeger, Sales Director DACH, BNL, Nordics and CEE w nowej jednostce biznesowej. - Udało nam się już pozyskać dodatkowych klientów z różnych segmentów rynku, koncentrując się przede wszystkim na branży opieki osobistej i domowej. W tym obszarze wyraźnie widać tendencję do stosowania produktów z „zieloną etykietą” i naturalnych składników - jesteśmy w stanie doskonale obsłużyć to zapotrzebowanie.

Koncern LANXESS odnotował też dobry początek roku: w pierwszym kwartale sprzedaż w Polsce wzrosła aż o 65% - do 44 mln EUR.

Cztery przejęcia w szczycie pandemii

Oprócz zakupu Emerald Kalama Chemical w 2021 roku koncern przeprowadził jeszcze trzy inne przejęcia, istotnie wzmacniając segment Consumer Protection pomimo trudnych warunków związanych z pandemią. Po przejęciu francuskiego specjalisty w dziedzinie biocydów Intace, producent specjalistycznych środków chemicznych rozszerzył ofertę preparatów grzybobójczych do papieru i opakowań. Lanxess znacząco rozbudował również asortyment produktów dla rozwijającego się rynku weterynaryjnego poprzez przejęcie dostawcy środków dezynfekcyjnych i higienicznych Theseo. W sierpniu 2021 roku zawarto również umowę o przejęciu działu kontroli mikrobiologicznej od amerykańskiej firmy International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) - jednego z czołowych dostawców aktywnych składników antybakteryjnych i preparatów do ochrony materiałów, środków konserwujących i dezynfekujących. Zakończenie transakcji zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku.

Na drodze do neutralności klimatycznej do 2040 roku

Lanxess postawił sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040 - i jest na dobrej drodze do jego realizacji. Udało się ograniczyć emisję CO2 średnio o siedem procent rocznie, z poziomu 3117 kiloton CO2 w 2018 roku do 2591 kiloton w 2021 roku. Dużą rolę odegrała w tym instalacja do redukcji podtlenku azotu w Antwerpii, jednym z największych zakładów produkcyjnych koncernu Lanxess. Działa ona z powodzeniem od 2021 roku, eliminując 150 kiloton CO2 rocznie. Budowa drugiej instalacji do redukcji podtlenku azotu w Antwerpii rozpocznie się w 2022 roku i pozwoli na redukcję emisji o kolejne 300 kiloton CO2 rocznie.

Lanxess promuje również stosowanie zrównoważonych surowców. Nowy znak firmowy "Scopeblue" oznacza produkty, które składają się w co najmniej 50% z surowców odnawialnych (pochodzących z recyklingu lub bioproduktów) lub których ślad węglowy jest o co najmniej 50% niższy niż w przypadku produktów konwencjonalnych.

W nowej, zrównoważonej klasie tworzywa poliamid-6 Durethan koncern Lanxess zastąpił 92% surowców alternatywnymi, zrównoważonymi materiałami; długofalowy plan zakłada zwiększenie tego udziału do 100%. W produkcji wysokoparametrycznego tworzywa sztucznego Lanxess wykorzystuje jako surowiec ekologiczny cykloheksan pochodzący ze zrównoważonych źródeł, takich jak olej rzepakowy lub inna biomasa. Przedstawiono też w pełni biologiczny kompozyt na bazie lnu i kwasu polimlekowego w postaci materiału Tepex Scope Blue. Stanowi on przykład strategii polegającej na uniezależnieniu procesów produkcyjnych od surowców kopalnych, ochronie zasobów i tworzeniu cykli materiałowych. Przyczynia się do tego również recykling materiału Tepex.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska