Lanxess zadowolony z wyników kwartalnych

Lanxess zadowolony z wyników kwartalnych
Koncern Lanxess rozpoczął rok 2015 dobrymi wynikami mimo ostrej konkurencji i utrzymujących się nieprzyjaznych warunków rynkowych. W pierwszym kwartale 2015 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł do poziomu 229 mln euro, tj. o 11,7 proc. - dla porównania w pierwszym kwartale 2014 roku było to 205 mln euro. Tegoroczne wyniki mieszczą się w górnym przedziale marcowych prognoz, według których miały wynosić od 210 do 230 mln euro. Poprawa wyników była powiązana głównie z niższymi kosztami surowców oraz efektami walutowymi, w tym przede wszystkim z silną pozycją dolara amerykańskiego. Pozytywny wpływ na wyniki wywarło również obniżenie kosztów powiązane z dostosowaniem organizacyjnym, w tym znaczne obniżenie kosztów administracji i sprzedaży. W pierwszym kwartale tego roku marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,2 proc. (w analogicznym kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wyniósł 10 proc.).

Wyniki sprzedaży pozostały na mniej więcej tym samym poziomie 2 mld euro ze względu na obniżenie cen sprzedaży, które było podyktowane zmianami cen surowców i zostało częściowo zrekompensowane przez pozytywne efekty kursowe. Dochody netto w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 22 mln euro w porównaniu z 25 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku. Przyczyną niższych wyników były koszty i nadzwyczajne wydatki związane ze środkami dostosowawczymi. Zysk na akcję spadł do poziomu 0,24 euro; dla porównania rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 0,30 euro.

– Dobre wyniki w pierwszym kwartale pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze. Na pozytywny rozwój naszej działalności wpływają czynniki zewnętrzne i w coraz większym stopniu nasze środki dostosowawcze – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu. – Według naszych prognoz ta pozytywna tendencja będzie odczuwalna także przez resztę roku. W związku z tym zwiększamy prognozy na cały rok 2015. Przewidujemy, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie między 820 a 860 mln euro.

W marcu grupa ogłosiła prognozy, według których zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych miał wynosić mniej więcej tyle samo co w zeszłym roku. W 2014 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 808 mln euro.

Podzielony na trzy etapy program dostosowania organizacyjnego rozpoczęty przez koncern Lanxess w zeszłym roku jest szybko wprowadzany w życie. Koncern osiągnął oczekiwaną na ten kwartał redukcję kosztów, w tym kosztów administracji i sprzedaży.

Koncern ogłosił już wdrożenie pierwszych środków dostosowawczych z drugiego etapu programu. Środki te mają na celu zwiększenie konkurencyjności operacyjnej grupy. W ramach tej fazy koncern Lanxess dostosuje między innymi swoją sieć zakładów do produkcji kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) oraz kauczuku polibutadienowego na katalizatorze neodymowym (NdPBR).

W trzeciej fazie programu koncern skupi się na poprawie konkurencyjności portfolio, zwłaszcza poprzez nawiązanie partnerstw w dziedzinie kauczuków syntetycznych. Lanxess prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi partnerami. Informacje o dalszych krokach zostaną podane w drugiej połowie 2015 roku.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A