Lanxess zadowolony z wyników kwartalnych

Zobowiązania finansowe netto nieznacznie wzrosły (o 60 mln euro) od końca 2014 roku do końca pierwszego kwartału, osiągając ostatecznie około 1,4 mld euro. Wynikało to z sezonowego wzrostu kapitału obrotowego, wzrostu ilości zapasów na początku roku oraz zwiększenia należności handlowych.

W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku odnotowano wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej na poziomie 33 mln euro w porównaniu z 9 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale wydatki inwestycyjne grupy spadły ze 108 mln do 56 mln euro.

– Ten bardzo wyraźny spadek wynikał z tego, że ukończyliśmy budowę i rozpoczęliśmy eksploatację dwóch nowych zakładów produkcyjnych w Azji – wyjaśniał Michael Pontzen, dyrektor finansowy koncernu Lanxess. - Produkcja w nowym zakładzie wytwórstwa kauczuku NdPBR w Singapurze oraz nowym zakładzie produkcji kauczuku EPDM w chińskim mieście Changzhou będzie stopniowo zwiększana po zakończeniu etapu próbnego.

Pion Performance Polymers odnotował w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku spadek sprzedaży do poziomu około 1 mld euro, tj. o 4,5 proc. Zmiana wynikała w szczególności z obniżenia cen sprzedaży we wszystkich jednostkach biznesowych, podyktowanego obniżeniem cen surowców. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł do poziomu 122 mln euro, tj. o 4,3 proc., pomimo kosztów związanych z uruchomieniem dwóch nowych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Azji, które wyniosły około 25 mln euro. Pozytywny wpływ na zysk miały również efekty walutowe i niższe ceny surowców.

Sprzedaż w pionie Advanced Intermediates wzrosła do poziomu 478 mln euro, tj. o 1,1 proc. W obu jednostkach biznesowych tego pionu, tj. Saltigo i Advanced Industrial Intermediates, ceny sprzedaży ponownie spadły względem tego samego okresu poprzedniego roku, głównie ze względu na zmiany cen surowców. Zwiększenie wolumenu sprzedaży odzwierciedlało zwiększony popyt na produkty agrochemiczne jednostki biznesowej Saltigo. Jednostka biznesowa Advanced Industrial Intermediates odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży na prawie wszystkich rynkach. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł w tym pionie 92 mln euro, co oznacza znaczny wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym wskaźnik ten wyniósł 72 mln euro. Pozytywny wpływ na wyniki miały również korzystne zmiany cen surowców.

W pierwszym kwartale roku pion Performance Chemicals odnotował znaczny wzrost obrotów. Sprzedaż wzrosła o 7,5 proc. i wyniosła 553 mln euro. Szczególnie pozytywne zmiany odnotowano w zakresie sprzedaży pigmentów nieorganicznych i substancji pomocniczych. Można było zauważyć coraz większy zwrot ze zgrupowania jednostek koncernu Lanxess zajmujących się produkcją substancji pomocniczych w ramach jednostki biznesowej Rhein Chemie Additives (ADD), utworzonej na początku roku. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w tym pionie wzrósł do poziomu 87 mln euro, tj. o około 28 proc.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A