Lanxess zwiększa prognozy na rok 2016

Lanxess zwiększa prognozy na rok 2016
Ze względu na dobre wyniki w trzecim kwartale koncern Lanxess ponownie zwiększył swoje prognozy dotyczące zysków na rok 2016. Przedstawiciele firmy przewidują obecnie, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 960 mln do 1 mld euro. Wcześniej Lanxess zakładał, że tegoroczne zyski wyniosą od 930 do 970 mln euro.

W trzecim kwartale 2016 r. zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,4 proc., tj. do poziomu 257 mln euro. Rok wcześniej było to 235 mln euro. Marża zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrosła w ujęciu rocznym z 12,0 proc. do 13,4 proc. Podobnie jak w okresie poprzednich trzech miesięcy, dobre wyniki pod względem zysków można przypisać wyjątkowo silnemu rozwojowi operacyjnemu nowych segmentów koncernu Lanxess, tj. Advanced Intermediates, Performance Chemicals i High Performance Materials, a także poprawionej strukturze kosztów.

- W trzecim kwartale zdołaliśmy również utrzymać tendencję wzrostową z pierwszej połowy roku, dostarczając tym samym kolejnego dowodu na potencjał operacyjny nowych segmentów koncernu Lanxess - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess AG. - W związku z tym po raz kolejny podnosimy nasze całoroczne prognozy finansowe.

Koncern przewiduje, że w ostatnim kwartale 2016 r. sezonowe wahania będą przebiegały zgodnie z cyklem sezonowym, co oznacza, że wyniki będą nieco niższe niż w poprzednich kwartałach.

Szybki rozwój biznesowy w trzecim kwartale znalazł też odzwierciedlenie w zysku netto, który wzrósł z 41 mln euro w poprzednim roku do 62 mln euro w tym roku (wzrost o 51,2 proc.). Zysk na akcję wyniósł 0,68 euro. Rok wcześniej było to 0,45 euro.

Sprzedaż Grupy w trzecim kwartale 2016 r. spadła nieznacznie - o 1,6 proc., osiągając wartość 1,92 mld euro. W analogicznym okresie poprzedniego roku sprzedaż wyniosła 1,95 mld euro. Wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach niemal zrównoważyły niższe ceny sprzedaży wynikające z obniżenia cen surowców.

Koncern Lanxess kontynuował swoje postępy na ścieżce wzrostu również w trzecim kwartale roku. Dnia 31 sierpnia 2016 r. koncernowi udało się sfinalizować przejęcie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do amerykańskiej spółki chemicznej Chemours. Pod koniec września koncern Lanxess ogłosił również plany realizacji kolejnego ważnego etapu w postaci planowanego nabycia amerykańskiej firmy Chemtura, co pozwoliłoby mu zdobyć pozycję lidera w dziedzinie dostaw dodatków do tworzyw sztucznych. Kilka grup roboczych rozpoczęło już planowanie procesu integracji. Transakcja nadal wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy spółki Chemtura oraz właściwe organy ochrony konkurencji. Jej zamknięcie nastąpi najprawdopodobniej w połowie 2017 r. po spełnieniu zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć.

Pod koniec trzeciego kwartału zobowiązania finansowe netto koncernu pozostały na praktycznie niezmienionym, niskim poziomie pomimo dokonania płatności za przejętą część spółki Chemtura, która wyniosła 203 mln euro. Zadłużenie netto znacznie się zmniejszyło, przede wszystkim dzięki otrzymaniu przez Lanxess w kwietniu 2016 r. płatności w wysokości 1,2 mld euro od koncernu Saudi Aramco za 50 proc. udziałów w ARLANXEO - spółce typu joint venture. Pod koniec 2015 r. zobowiązania finansowe netto koncernu Lanxess pozostały na poziomie 1,2 mld euro.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A