Lanxess zwiększa prognozy na rok 2016

Sprzedaż w pionie Advanced Intermediates spadła o 1,1 proc., tj. z 440 mln euro do 435 mln euro. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł w tym segmencie 83 mln euro, co oznacza wzrost o 9,2 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku (76 mln euro). W jednostce biznesowej Advanced Industrial Intermediates odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży na prawie wszystkich rynkach ze względu na wysoki popyt. W jednostce biznesowej Saltigo popyt na Saltidin, tj. substancję czynną środków odstraszających owady, był jednym z czynników, które zrównoważyły niższy popyt na produkty agrochemiczne. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła w tym segmencie 19,1 proc. i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim roku (17,3 proc.).

W pierwszym kwartale roku pion Performance Chemicals odnotował znaczny wzrost sprzedaży. Wzrosła ona o 3,2 proc. w ujęciu rocznym (z 524 do 541 mln euro). Oprócz wyższych wolumenów sprzedaży kolejnym czynnikiem, który zadecydował o takim wyniku, było nabycie pod koniec sierpnia jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji spółki Chemours. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł w tym segmencie o 5,8 proc., tj. do poziomu 91 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 86 mln euro. Do poprawy zysku przyczynił się w szczególności wyższy wolumen sprzedaży w prawie wszystkich jednostkach biznesowych. Wzrosła również marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych - z 16,4 proc. do 16,8 proc.

Sprzedaż w pionie High Performance Materials nieznacznie spadła (o 2,3 proc.) - z 263 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku do 257 mln euro obecnie. Wyższe wolumeny sprzedaży niemal zrównoważyły niższe ceny sprzedaży wynikające z obniżenia cen surowców. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł istotnie - aż o 31,3 proc., tj. do poziomu 42 mln euro (w porównaniu z 32 mln euro w trzecim kwartale 2015 r.). Do tego pozytywnego wyniku pod względem zysku przyczyniły się wyższe wolumeny sprzedaży w bardziej rentownych grupach produktowych oraz lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,3 proc. i była znacznie wyższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku (12,2 proc.).

Sprzedaż w segmencie ARLANXEO spadła o 5,3 proc., tj. do poziomu 675 mln euro; rok wcześniej było to 713 mln euro. Znaczne wolumeny sprzedaży są przede wszystkim wynikiem wysokiego zapotrzebowania ze strony segmentu motoryzacyjnego w Azji. Nie były jednak w stanie zrównoważyć spadku cen wynikającego z kosztów surowców. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł w tym segmencie 91 mln euro, co oznacza spadek o 3,2 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku (94 mln euro). Wyższe wolumeny sprzedaży i lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych zrównoważyły wpływ nieustającej presji cenowej. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych nieznacznie się poprawiła. Wyniosła 13,5 proc. (w porównaniu do 13,2 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku).


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A