MAS i Caroda: nowy proces regranulacji odpadów foliowych LDPE / LLDPE

MAS i Caroda: nowy proces…

Austriacka firma MAS-Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbH, zajmująca się technologią wytłaczania i recyklingu od 2013 roku współpracuje w dziedzinie dalszego rozwoju technologii recyklingu folii z holenderską firmą Caroda BV, zajmującą się foliami i recyklingiem. Firmy koncentrują się przede wszystkim na foliach przemysłowych LLDPE oraz na foliach rolniczych.   

Urządzenia MAS wykorzystywane w tym procesie to DRD (Double Rotary Disc)- system oczyszczania płatków folii oraz połączone z nim urządzenie do wytłaczania. Składa się ono ze specyficznej wytłaczarki MAS z dwoma poruszającymi się jednocześnie stożkowatymi, podwójnymi ślimakami, stałego filtra stopu MAS oraz jednoślimakowej kaskady odgazowującej.

photo-1-mas-cascade-extrusion-line
Zdj.1: Kaskadowe urządzenie wytłaczające firmy MAS do recyklingu folii

Wyjątkowość oczyszczacza DRD polega na tym, że można całkowicie wyeliminować korzystanie z wody jako środka myjącego. Urządzenie działa na zasadzie powietrznego cyklonu. Płatki folii wirując  w podgrzewanej trąbie powietrznej podlegają wysuszeniu trąc o siebie. Przyklejone do folii zanieczyszczenia jak np. piasek, kurz czy ziemia zostają oddzielone i odprowadzone dzięki sile odśrodkowej, występującej w tym procesie. Zaletą wyeliminowania wody w tym procesie jest ograniczone zużycie energii podczas oczyszczania i wynikający z tego znacząco niższy ślad węglowy. 

Wytłaczarka z podwójnym ślimakiem firmy MAS, dzięki z założenia szerokiemu otworowi do napełniania, doskonale nadaje się do zastosowania w przypadku materiałów o niskiej gęstości nasypowej. Dzięki regulowanym modułowo, równocześnie poruszającym się ślimakom i krótkiemu procesowi technologicznemu, plastyfikacja może przebiegać jednocześnie w sposób wydajny pod względem mechanicznym jak i maksymalnie oszczędny.

Ważnym celem wspólnych prac koncepcyjnych była poprawa stanu powierzchni a tym samym zwiększenie możliwości jej zadrukowywania poprzez zminimalizowanie występujących w folii z recyklingu cząsteczek zanieczyszczających (kurzu i zabrudzeń a także sieci połączeń polimerowych).

Zasada działania wytłaczarki firmy MAS kluczem do sukcesu

Sukces został osiągnięty dzięki optymalizacji procesu technologicznego. Podstawę stanowią dwa poruszające się jednocześnie ślimaki wytłaczarki MAS. Krótka i oszczędna faza topienia redukuje tworzenie się sieci polimerowych do minimum. Geometria ślimaka, opracowana specjalnie do obróbki folii LDPE o podwyższonej zawartości LLDPE, łącznie z możliwością ustawienie prędkości obrotowej ślimaka, zapewniają zastosowanie siły grawitacji właściwej dla homogenizacji. W ten sposób ciała obce, zawarte w topionej masie, jak również istniejące połączenia zostają przerwane, rozdrobnione i poddane  jednolitej obróbce.  Wyraźnie ogranicza to wpływ zanieczyszczeń  na gładkość folii. Efektem tego jest znacząco wyższa podatność folii na zadrukowanie, ewidentna poprawa jakości drukowanego obrazu oraz mniejsze zużycie farb.  

photo-2-mas-eng-stefan-lehner-with-enhanced-foil-quality
Zdj.2: Prokurent i dyrektor sprzedaży MAS inż. Stefan Lehner demonstruje wyraźnie wyższą jakość folii z LDPE/LLDPE z recyklingu, powstałej we współpracy z firmą Caroda.

Technologia nagrodzona Plastics Recycling Award 2020

Technologia opracowana przez MAS i Caroda BV otrzymała wyróżnienie w ramach  „Plastics Recycling Awards Europe 2020“. Podczas tego, odbywającego się regularnie w Amsterdamie wydarzenia, obydwie firmy otrzymały główne nagrody w kategorii „Recycling Machinery Innovation“.

photo-3-mas-stefan-lehner-and-caroda-peter-daalder-with
Zdj.3: Trofeum w kategorii „Recycling Machinery Innovation Awards 2020“ zostało przyznane firmie MAS-Austria, Stefan Lehner (po lewej) i prezesowi Caroda BV, Peter Daalder (po prawej).

Podsumowanie

Dzięki współpracy producenta urządzeń z użytkownikiem urządzeń, firmy MAS i Caroda stworzyły technologię, która znacząco podnosi jakość folii z recyklingu. Stanowią ją wytłaczarka ze stożkowym podwójnym ślimakiem, wydajny proces filtracji podczas topienia jak również optymalne odgazowanie stopionej masy z wykorzystaniem kaskady wytłaczarki. Otwiera to nowe możliwości zastosowania folii z recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Reportaże

Forum