Metody identyfikacji tworzyw sztucznych

Istnieją również analizatory łączące obie techniki pomiaru: jednoczesna analiza termograwimetryczna (TGA) i termiczna analiza różnicowa (DTA) lub skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC [mW]). Umożliwiają one szybką i dokładną interpretację wyników uzyskanych w jednym cyklu analizy próbki. Dzięki wbudowanym masowym kontrolerom przepływu, zapewniającym automatyczne sterowanie przepływem gazu i jego przełączanie, można bez problemu kontrolować warunki środowiska. Unikalna, wyjmowana konstrukcja karuzelowa umożliwia przygotowanie próbek na stole laboratoryjnym przed załadowaniem ich do przyrządu. Dzięki możliwości jednoczesnego zastosowania pomiarów TGA i DTA/DSC niewielki i poręczny przyrząd zapewnia bardzo wydajną analizę termiczną na potrzeby różnorodnych zastosowań.

Spektrometry przeznaczone są do najbardziej zaawansowanych prac badawczych z zakresu analizy wielopierwiastkowej, gdzie niezbędne jest uzyskanie najlepszych granic wykrywalności i oznaczalności. Co ważne, osiągnięcie najwyższych parametrów analitycznych odbywa się przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz przepustowości, wymaganych także do rutynowych badań. Najnowsze spektrometry NMR zapewniają możliwość pomiarów techniką spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w kompaktowym i niedrogim urządzeniu. Rozdzielczość uzyskiwana dzięki zastosowaniu magnesu o polu 2 tesli ujawnia informacje chemiczne niedostępne przy niższych wartościach pola. Urządzenie jest proste w obsłudze i zapewnia pełnowartościowe widma protonowe NMR, nie wymagając przy tym kosztownych systemów chłodzenia. Jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów pracujących ze związkami organicznymi. Dzięki wewnętrznej zwrotnej kapilarze urządzenie wymaga tylko 40 mikrolitrów ciekłej próbki. Szybko uzyskiwane widma dobrej jakości oraz ich analiza przy pomocy oprogramowania pozwalają użytkownikom efektywnie i łatwo charakteryzować badane związki czy kontrolować przebieg reakcji.

Konsumenci coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, coraz większe znaczenie ma dokładna ocena coraz mniejszych ilości śladowych zanieczyszczeń. Dlatego też wzrasta istotność analizy z wykorzystaniem spektrometrów mas. Firmy posiadają w swojej ofercie wysokoczułe przyrządy: kwadrupolowy analizator mas oraz analizator mas z potrójnym kwadrupolem. Łączy on zalety pułapki jonowej umożliwiającej wielokrotną fragmentację z wysoką dokładnością i rozdzielczością analizatora mas czasu przelotu. Do jego unikalnych właściwości należą: wysoka dokładność mas w analizie fragmentacyjnej MS, która nie maleje przy wielokrotnej fragmentacji; wysoka stabilność kalibracji mas oraz ultraszybkie przełączanie polarności. Opatentowane oprogramowanie wykorzystuje informacje z wielokrotnej fragmentacji, rozkładu izotopowego oraz unikalne techniki filtrowania fragmentów jonów do dokładnego oznaczania prawidłowego wzoru nieznanych składników.

Producenci urządzeń rentgenowskich korzystają z tych rozwiązań, konstruując od lat 90. XX w. przenośne spektroskopy EDXRF. Niewątpliwą zaletą ręcznych analizatorów EDXRF jest to, że można je zabrać ze sobą na miejsce w którym znajduje się próbka, bez potrzeby zawożenia próbki do laboratorium i dostosowania jej do wymagań komory pomiarowej. Oprócz oszczędności w kosztach analizy poszczególnych próbek, kluczowym czynnikiem decydującym o użyciu nieinwazyjnych metod EDXRF, szczególnie w terenie, jest całkowita oszczędność w kosztach projektu, z uwagi na usprawnienie i skrócenie czasu podejmowania decyzji. Użycie analizatorów EDXRF do natychmiastowej, pozytywnej identyfikacji lub do charakterystyki środowiskowej pozwoli zmniejszyć całkowity czas spędzony w terenie dzięki krótkim czasom analizy, które bezpośrednio przekładają się na oszczędności finansowe.

Wiele firm specjalizuje się w analizie identyfikacyjnej tworzyw. Również u nas, w Sieci Badawczej Łukasiewicz - IMPiB Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach można zidentyfikować tworzywa za pomocą m.in. takich technik jak DSC (badania właściwości termicznych polimerów z wykorzystaniem technik różnicowej kalorymetrii skaningowej i termograwimetrii (TGA), FTIR). Centrum wykonuje badania właściwości lepkosprężystych polimerów dynamiczno-mechanicznym analizatorem termicznym (DMA) oraz posiada możliwości przeprowadzenia ciągłej analizy gazowych produktów spalania podczas testów palności wykonywanych na kalorymetrze stożkowym za pomocą analizatora FTIR.

Nie zawsze uzyskane informacje pozwalają na identyfikację tworzywa, nie zawsze uzyskane wyniki muszą być identyczne dla tych samych polimerów podstawowych. Rozbieżności mogą być spowodowane różnego rodzaju dodatkami, których celem jest modyfikacja własności plastiku. Mogą być też wynikiem indywidualnej interpretacji przeprowadzonych obserwacji (np. barwy czy zapachu). Ciągły rozwój i postęp nauki powoduje powstawanie coraz lepszych tworzyw, co wymaga coraz głębszego poznawania ich właściwości. W rezultacie powstają nowe, bardziej doskonałe i wyrafinowane metody badawcze oraz identyfikacyjne. Poznanie właściwości i struktury tworzonych materiałów pozwala na zrozumienie ich cech i wymagań, co umożliwia ich optymalne przetwarzanie i wykorzystanie.

Marta Lenartowicz - Klik

Zdjęcie: Shutterstock