Metody identyfikacji tworzyw sztucznych

Magnetyczny rezonans jądrowy

W sferze dostępnych technologii pomiarowych magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) zajmuje wyjątkową pozycję ze względu na szeroki zakres zastosowań. Pośród wszystkich metod spektroskopowych NMR jest jedyną, od której oczekuje się całkowitej analizy i interpretacji widma. NMR nie jest destruktywna dla próbki, a wykorzystując nowoczesne urządzenia można otrzymać widma dobrej jakości dla próbek o masie poniżej miligrama.

Metoda NMR (najczęściej wykorzystuje się H NMR i 13C NMR) pozwala m.in. na badania stopnia krystaliczności polimerów, oznaczanie przejść fazowych i wyznaczanie temperatur Tg i Tm, określanie struktury chemicznej polimeru, określanie składu ilościowego kopolimeru, badania stereoregularności polimeru. Spektroskopia jądrowa NMR stanowi uzupełnienie innych technik strukturalnych i analitycznych, takich jak rentgen, krystalografia i spektrometria masowa. Zaletą NMR jest wyjątkowa zdolność spektrometru jądrowego umożliwiająca zarówno nienaruszające jak i ilościowe badanie cząsteczek w roztworze i stanie stałym, a także umożliwienie badania płynów biologicznych.

Jeszcze stosunkowo niedawno badania struktury ograniczały się do ocen mikroskopowych oraz kalorymetrycznych. Techniki mikroskopii pozwalały na ocenę struktury i jednorodności cienkich warstw. Kalorymetria umożliwiała określenie właściwości termodynamicznych i pośrednio stopnia krystaliczności. Dziś, w dobie nanotechnologii i informatyki, takie dane nie są wystarczające, gdyż rzadko kiedy mamy do czynienia z jednorodnym tworzywem.

Co w trawie piszczy - nowości na rynku

Prawidłowa identyfikacja każdego opakowania w łańcuchu wartości - to nowa możliwość i duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ po raz pierwszy możliwe jest rozróżnienie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością od pozostałych, co pozwoli na ich dokładne sortowanie.

W oparciu o technologię cyfrowego kodu kreskowego wprowadzono na rynek rozwiązanie, które pozwala klientom na używanie tego kodu bezpośrednio na powierzchni sztywnych plastikowych opakowań, bez konieczności stosowania dodatkowych oznaczeń takich jak etykiety czy nadruki bezpośrednie. Kod jest w stanie dostarczyć konsumentom, recyklerom czy firmom utylizacyjnym informacji o danym opakowaniu - zawsze i wszędzie.

Nowe spektrometry masowe zapewniają dokładność masy, czułość i zdolność rozdzielczą w szerokim zakresie dynamicznym. Dzięki architekturze systemu i oprogramowaniu do sterowania aparatami, nowe systemy oferują potężne możliwości akwizycji danych, odpowiadając na najbardziej wymagające wyzwania badawcze w analizach małych i dużych cząstek, dzięki czemu uzyskuje się większą automatyzację analiz. Te nowe urządzenia wyposażone są w szybki tryb skanowania i szybkie przełączanie polaryzacji, co skutkuje kompleksowym pokryciem próbki i zwiększoną produktywnością - zapewniając znaczące korzyści dla wysokowydajnych badań i oznaczeń ilościowych.

Nowością są mierniki jako spektrometry laboratoryjne pracujące na zasadzie spektrometrii rentgenowskiej EDXRF. Wyposażone są w detektor SDD posiadający rozdzielczość od 125 do 140 eV oraz lampę pracującą w zakresie do 50 keV. Wygodna, wysuwana automatycznie komora próbek z rotacją naczynka pozwala na precyzyjne pomiary.

Nowe mikroskopy sił atomowych dostępne na rynku to ultrawydajne mikroskopy oferujące niezrównaną rozdzielczość obrazowania, niewiarygodną łatwość użycia, wyjątkową kontrolę środowiska pomiarowego, osiągając prędkości skanowania porównywalne do szybkości rejestracji obrazu wideo.

Spektrometria transmisyjna w bliskiej podczerwieni (NIR) to szybka, niepowodująca zniszczenia pobranej próbki metoda identyfikacji i badania surowców oraz produktów gotowych. Spektrometry NIR pozwalają na badanie materiału w postaci ziaren, proszku, emulsji, granulatu, past i wielu innych. Spektrometria NIR to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu tworzyw sztucznych.

Wykorzystanie takiego spektrometru do detekcji jest intuicyjne dla osoby wykonującej test, jednocześnie szybkość skanu zmniejsza możliwość pomyłki. Spełniane standardy czynią go idealnym do pracy w terenie. Analiza danych odbywa się na smartfonie, tablecie lub komputerze. Dzięki nowoczesnym filtrom, używanym m.in. w statkach kosmicznych, spektrometry te nie zawierają żadnych części ruchomych, co pozwala na ich użycie nie tylko w laboratoriach, ale również w terenie (magazyny, składy itp.) oraz na liniach produkcyjnych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.

Wiele firm produkuje urządzenia służące do badania właściwości termicznych i termofizycznych różnorodnych substancji. Wszystkie kalorymetry DSC działają w oparciu o zasadę pomiaru różnicy strumieni ciepła (ang. heat-flux principle). Urządzenia te wyróżniają się dużą czułością, a także długim okresem użytkowania. Ofertę uzupełniają również aparaty stosowane w tzw. kontrolingu procesu, np. do monitorowania przebiegu procesów utwardzania. Oferowane są różne modele kalorymetrów DSC, pokrywające szeroki zakres temperatur od -180°C do 1750°C.

Reportaże

Forum