Minister Skarbu Państwa gościł w Grupie Azoty

Minister Skarbu Państwa gościł w Grupie Azoty
W poniedziałek w siedzibie Grupy Azoty SA w Tarnowie wizytę złożył Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński. Podczas spotkania, w którym uczestniczył również wicemarszałek województwa małopolskiego, Roman Ciepiela, przedstawiciele zarządu spółki przedstawili strategię rozwoju na lata 2014-2020 oraz plany inwestycyjne na najbliższe cztery lata. W tym okresie spółka zamierza w samym Tarnowie zainwestować ponad 900 mln zł.

Szef resortu skarbu z dużym uznaniem odniósł się do prezentowanych planów inwestycyjnych oraz podkreślił, że jako przedstawiciel głównego akcjonariusza będzie wspierał kierunek działania i strategię rozwoju, obraną przez zarząd spółki.

– Planowane przez Grupę Azoty inwestycje to dowód na to, że konsolidacja polskiej chemii przynosi wymierne efekty – powiedział Karpiński. - To właśnie dzięki takim działaniom polski przemysł uzyskuje coraz większe znaczenie w świecie, mimo otwartego rynku i dużej konkurencji.

Gość pogratulował też i podziękował zarządowi Grupy Azoty za przeprowadzony z sukcesem proces konsolidacji.

- Dotychczas osiągnięte wyniki oraz ambitne i przemyślane plany dalszego rozwoju pokazują, że dobry team zarządzający oraz wykwalifikowane kadry to gwarancja sukcesu - powiedział Karpiński. - Coraz bardziej umacnia się pozycja polskiego przemysłu w świecie. Dziękuję zarządowi Grupy Azoty za to, że znacząco się do tego przyczynia.

Grupa Azoty SA w ciągu najbliższych dwóch lat planuje oddać do użytku wartą 320 mln zł wytwórnię poliamidów oraz instalację granulacji nawozów sztucznych, której koszt wyniesie 140 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się także: modernizacja instalacji do produkcji c-nonu z fenolu, rozbudowa instalacji przetwórstwa poliamidów oraz wprowadzenie na rynek nowej generacji katalizatora żelazowo-chromowego.

Grupa Azoty


- Małopolska powoli staje się stolicą polskiej chemii - powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela. - Każda nowa inwestycja w regionie cieszy, ponieważ oznacza nowe miejsca pracy. Dziękuję za wszystkie dobre informacje i gwarantuję, że województwo jest gotowe wspierać plany rozwoju Grupy Azoty. Bardzo ważne jest jednak, aby rozwój i nowe inwestycje skorelować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, co znacznie przyczyni się do rozwoju całego regionu i z pewnością pomoże osiągać jeszcze lepsze wyniki w przyszłości.

Poza szeroko zakrojonymi planami inwestycyjnymi strategia Grupy Azoty do roku 2020 zakłada przeprowadzenie kolejnych fuzji i przejęć, a także wdrożenie Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8