Ministerstwo broni projektu ustawy opakowaniowej

Przedsiębiorcy niczego sami nie zaproponowali

W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znalazły się już przepisy zobowiązujące jednostki handlowe do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej oraz zobowiązujące jednostki handlowe o powierzchni handlowej powyżej 2000 mkw. do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

- Należy przy tym zauważyć, że przedsiębiorcy w zgłoszonych uwagach proponują obciążyć małe jednostki handlowe obowiązkiem stworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów, sami jednak pomimo deklarowanej troski o środowisko, nie wyszli i nie wychodzą z jakąkolwiek inicjatywą stworzenia takiego systemu, tak jak to się dzieje np. z producentami opakowań wielomateriałowych, którzy dobrowolnie tworzą system zagospodarowania odpadów pochodzących z wytworzonych przez nich opakowań - mówi minister środowiska Maciej Nowicki. - Jednocześnie należy przy tym dodać, że zaproponowane przez przedsiębiorców rozwiązanie zmierzające do objęcia obowiązkiem selektywnego zbierania jednostki handlowe o powierzchni powyżej 200 mkw., nie wpłynie znacząco na ograniczenie składowania odpadów powstałych z tych opakowań, ponieważ znacząca masa tych opakowań jest wydawana przez jednostki handlowe znacznie mniejsze niż 200 mkw.

Informuje on także, że projektowane przepisy dotyczące ewidencji wydawanych przez jednostki handlowe opakowań nie wprowadzają wymagań w zakresie wzorów dokumentów. Ewidencja ma być prowadzona w sposób, który pozwoli na określenie ilości wydanych torebek foliowych, np. zawierać faktury zakupu przez jednostkę handlową tych torebek. Nie będzie to stanowiło więc dodatkowych kosztów dla tych przedsiębiorców.

W projektowanych przepisach zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do przygotowania rozporządzenia określającego produkty, których sprzedaż wymaga użycia toreb z tworzyw sztucznych. Takie torby będą zwolnione z opłaty recyklingowej.

Nie preferujemy toreb biodegradowalnych

Minister odniósł się też do zarzutu preferowania w projekcie ustawy opakowań biodegradowalnych, które jak wskazują przedsiębiorcy są głównie sprowadzane z zagranicy.

- W tym kontekście należy wskazać na niekonsekwencję stawianych zarzutów, gdzie z jednej strony w przekazanych pismach przedsiębiorcy widzą, że pogorszy to bilans handlowy Polski, a z drugiej strony zarzucają, że wejście w życie omawianych przepisów dotyczących opłaty recyklingowej spowoduje wprowadzenie zakłóceń w swobodnym przepływie towarów, gdyż utrudniałoby
sprowadzanie do kraju oksydegradowalnych torebek foliowych wyprodukowanych w innych krajach UE - ocenia minister Nowicki. - Należy przy tym zauważyć, że zarzut preferowania opakowań biodegradowalnych jest nieuzasadniony w świetle zmienionej definicji torebek foliowych.

Na koniec warto wiedzieć, że projekt ustawy uwzględnia uwagi zgłoszone w ramach prac rządowych, dotyczące przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących objęcia toreb foliowych opłatą recyklingową do roku 2015, tak aby zapewnić odpowiednie przygotowanie się producentów tych opakowań do nowej sytuacji.