Mocny drugi kwartał LANXESSa

Mocny drugi kwartał LANXESSa
LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, nadal przewiduje osiągnięcie najwyższych w historii koncernu wyników za pełny rok po udanym drugim kwartale 2017 r.

Koncern zanotował znaczący wzrost światowej sprzedaży o blisko 30 proc., do poziomu 2,5 mld EUR, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 1,9 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwyżkował o blisko 25 proc., do poziomu 367 mln EUR, w porównaniu do 293 mln EUR w drugim kwartale poprzedniego roku. Wzrost ten zanotowano przede wszystkim dzięki istotnym przychodom z niedawno przejętej spółki Chemtura, a także znaczącemu przyrostowi wielkości sprzedaży i wzrostowi cen. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 14,6 proc., czyli nieco poniżej wysokiego poziomu z ubiegłego roku (15,1 proc.).

- Nasza strategia wzrostu przynosi owoce. Wysoka skuteczność operacyjna oraz rentowne przejęcia stanowią podstawę dla doskonałych wyników w drugim kwartale. Niedawno przejęta spółka Chemtura już wnosi znaczący wkład w nasze przychody, pozytywny rozwój cechuje również inne elementy naszego asortymentu specjalistycznych środków chemicznych - powiedział prezes koncernu LANXESS Matthias Zachert.

Za sprawą jednorazowych opłat nadzwyczajnych zysk netto wyniósł 3 mln EUR w porównaniu do 75 mln EUR w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Pozycje te były wynikiem przejęcia Chemtury oraz planowanego na czwarty kwartał 2017 r. zamknięcia zakładu w Zárate w Argentynie wytwarzającego środki chemiczne oparte na chromie. Po skorygowaniu o te pozycje zysk netto zwiększył się o blisko 75 proc., do 141 mln EUR, w porównaniu do 80 mln EUR w drugim kwartale poprzedniego roku).

- Ogólnie rzecz biorąc, utrzymujemy się na właściwej drodze i nadal spodziewamy się rekordowych wyników za pełny rok obrotowy. W porównaniu jednak z niezwykle udanym poprzednim rokiem w drugim półroczu 2017 r. możemy oczekiwać nieznacznego osłabienia dynamiki - powiedział Zachert.

Koncern podtrzymuje prognozę, zgodnie z którą EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za cały rok 2017 znajdzie się w przedziale od 1,225 mld EUR do 1,3 mld EUR. Dotychczas najlepszym dla spółki był rok 2012, kiedy koncern osiągnął zysk operacyjny sięgający 1,2 mld EUR.

Nowa struktura segmentów w sprawozdaniu

Z końcem kwietnia koncern LANXESS zakończył procedurę przejęcia amerykańskiej spółki chemicznej Chemtura. Skutkiem tego było wprowadzenie korekt do struktury Grupy. Ze skutkiem natychmiastowym w sprawozdaniu wyodrębniono pięć segmentów, na które składa się łącznie dwanaście jednostek biznesowych.

Segment Advanced Intermediates obejmuje produkty pośrednie oraz działalność w branży agrochemicznej. Nowy segment Specialty Additives grupuje działalność w zakresie specjalistycznych dodatków. Na segment Performance Chemicals składają się jednostki biznesowe odpowiedzialne za barwniki, środki chemiczne dla branży skórzanej, produkty w zakresie ochrony materiałowej oraz technologie uzdatniania wody. Segment Engineering Materials składa się z jednostek zajmujących się wytwarzaniem tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności oraz uretanów. Segment ARLANXEO obejmuje działalność w branży gum syntetycznych. W części sprawozdania dotyczącej segmentów do wyników za poprzedni rok wprowadzono niezbędne korekty.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A