Mocny drugi kwartał LANXESSa

Istotny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach

Sprzedaż w ramach segmentu Advanced Intermediates w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 505 mln EUR, o 14,0 proc. więcej niż w roku poprzednim (443 mln EUR). EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 10,2 proc. i osiągnął poziom 97 mln EUR w porównaniu do 88 mln EUR rok wcześniej. Pozytywny wpływ na zysk miały szczególnie wyższe ceny sprzedaży oraz wpływy pochodzące z nowej jednostki biznesowej Organometallics. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 19,2 proc. (19,9 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W segmencie Specialty Additives sprzedaż w drugim kwartale poszybowała w górę o 106,6 proc. i osiągnęła poziom 440 mln EUR, w porównaniu do 213 mln EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 67 proc., do 75 mln EUR, w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem 45 mln EUR. Tak korzystny rozwój należy przede wszystkim zawdzięczać niedawno przejętej spółce Chemtura. Dodatkowym wsparciem był wzrost wolumenu sprzedaży. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,0 proc. i była niższa w porównaniu z wysokim poziomem 21,1 proc. osiągniętym w tym samym kwartale poprzedniego roku.

W segmencie Performance Chemicals sprzedaż w drugim kwartale 2017 r. zwiększyła się o 11,2 proc., do 367 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 330 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych urósł o 15,9 proc., do 80 mln EUR (69 mln EUR w 2016 r.). Motorem wzrostu przychodów był wzrost cen sprzedaży oraz przejęcie w 2016 r. specjalistycznych spółek z branży środków dezynfekcyjnych i czyszczących. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 20,9 proc. do 21,8 proc.

W nowym segmencie Engineering Materials sprzedaż zwiększyła się o 31,3 proc., do poziomu 361 mln EUR, co oznacza wzrost względem poziomu 275 mln EUR w roku ubiegłym. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych urósł aż o 60,0 proc., z 45 mln EUR do 72 mln EUR. Szczególny wkład we wzrost przychodów wniosła niedawno przejęta od spółki Chemtura jednostka z branży uretanów. Siłą napędową dobrych wyników były także wyższe wolumeny sprzedaży, wzrost cen sprzedaży oraz bardzo wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych. W konsekwencji marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęła 19,9 proc., plasując się znacznie ponad ubiegłorocznym wynikiem 16,4 proc.

Sprzedaż w segmencie ARLANXEO wzrosła o 24,6 proc., do poziomu 835 mln EUR, w porównaniu do 670 mln EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 3,0 proc., do 92 mln EUR, w porównaniu do 95 mln EUR rok wcześniej. Przeszkodą dla udanego przerzucenia wzrostu kosztów surowców były w szczególności wyższe koszty energii. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,0 proc. w porównaniu do 14,2 proc. w drugim kwartale 2016 r.

Źródło: LANXESS


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A