Na Plastpolu dyskutowano o sytuacji w sektorze tworzyw sztucznych w naszym kraju

- Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele energii oszczędzamy dzięki lekkości i trwałości tworzyw. Na przykład, gdyby zastąpiono opakowania z tworzyw opakowaniami z innych materiałów, masa towarów wzrosłaby o prawie 400 proc., a emisja dwutlenku węgla o 200 proc. Takie liczby dają do myślenia - mówi Piotr Kwiecień, dyrektor działającego w PlasticsEurope Polska przedsiębiorstwa SABIC Poland.

Kolejnym istotnym elementem, który decyduje o pozytywnym wpływie tworzyw sztucznych na realizację idei zrównoważonego rozwoju, są różnorodne możliwości zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. - Zużyty wyrób z tworzyw sztucznych to nie odpad – to surowiec wtórny, który w żadnym wypadku nie powinien trafiać na wysypiska. To jedyny materiał, który nie tylko można poddać recyklingowi, ale także odzyskać zmagazynowaną w nim energię, poprzez wykorzystanie do produkcji paliw alternatywnych – przekonuje Grzegorz Rytko, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. - Priorytetem współczesnej Europy jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami, ale by osiągnąć sukces, to oprócz czerpania korzyści z postępu technologicznego związanego ze stosowaniem tworzyw, należy także zwracać uwagę społeczeństwa na fakty. Konieczne jest przy tym kwestionowanie negatywnych mitów, wskazana jest również wszelka działalność o charakterze edukacyjnym. Fundacja PlasticsEurope Polska angażuje się w tego typu działalność - dodaje Grzegorz Rytko.

Grzegorz Rytko, PlasticsEurope Polska

Także w codziennym postępowaniu z odpadami z tworzyw sztucznych należy w miarę możliwości pamiętać o zasadzie 4R: Reduce (Ograniczenie) Reuse (Ponowne użycie) Recycle (Recykling) Recovery (Odzysk) - tłumaczono podczas konferencji na Plastpolu. Równorzędne i elastyczne stosowanie tej zasady – stosownie do możliwości i potrzeb – to podejście uzasadnione zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W Polsce roczne zużycie tworzyw sztucznych we wszystkich zastosowaniach wynosi ponad 60 kg na jednego mieszkańca, z czego według danych szacunkowych odzyskuje się jedynie ok. 14 proc.

PlasticsEurope Polska, to fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w naszym kraju. Działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.