Na odpadach można zarobić

Prace nad techniką ACREN są współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wspieranego środkami unijnymi. Metoda recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych, będąca sercem technologii ACREN jest chroniona patentem uzyskanym w 2006 r. Za technologie związane z odzyskiem energii i surowców z odpadów firma Kamitec dwukrotnie: w 2003 i 2008 r. otrzymała w konkursie organizowanym przez PARP prestiżowe nagrody „Polski Produkt Przyszłości”.

ACREN jest obecnie najbardziej ekologiczną znaną na rynku metodą unieszkodliwiana odpadów, pozwalającą na utylizację wszelkiego rodzaju odpadów, a więc na kompleksowe ich zagospodarowanie. Technika ta jest obok spalarni jedyną metodą umożliwiającą całkowitą likwidację wysypisk i rozwiązanie problemu Polski w tym zakresie. Dzięki zastosowaniu metody ACREN możliwe jest jednak nie tylko kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale i odzysk zawartej w nich energii i to na poziomie 85 proc. ACREN pozwala na odzyskanie energii w postaci wysokiej jakości paliw płynnych zbliżonych do diesla oraz węgla drzewnego.

Na odpadach można zarobić

Technologia ta jest połączeniem kilku znanych już wcześniej metod z całkowicie nowymi, rozwiązaniami stworzonymi przez firmę Kamitec i polegającymi na sortowaniu mechanicznym, sortowaniu fizyko-chemicznym, zwęgleniu biomasy oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych. Metoda jest energetycznie samowystarczalna i nie potrzebuje dostarczania energii z zewnętrznych źródeł. Energia potrzebna do utylizacji odpadów pochodzi wyłącznie z procesu odzysku energii z przerabianych śmieci.

Warto wiedzieć, że ACREN nie ma w tej chwili praktycznie żadnej konkurencji, ponieważ znajduje się kilka poziomów wyżej jeśli chodzi o efektywność, sprawność i zaawansowanie technologiczne od pozostałych metod. Technologia ta podobnie jak spalarnie pozwala na utylizację wszelkiego rodzaju odpadów. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

Opracowana przez Kamitec technologia jest przede wszystkim znacznie tańsza od spalarni i dodatkowo pozwala na dużo większy odzysk energii z odpadów. Koszt budowy instalacji ACREN oscyluje w granicach 30-50 proc. kosztu spalarni. Największą przewagą metody jest jednak jej elastyczność. Budowa spalarni zaczyna być opłacalna dopiero w momencie, gdy będzie ona przerabiała 250 tys. ton rocznie, czyli tyle, ile wytwarza Kraków. ACREN jest opłacalny już przy przerobie 15 tys. ton rocznie, zachowując jednocześnie pełną możliwość obsługiwania dużych metropolii.

Bardzo istotną różnicą jest również lokalizacja. Spalarnia ze względu na duże ilości produkowanego ciepła musi zostać usytuowana blisko miasta, tak by zapewnić odbiór wytworzonej energii cieplnej. Ciepło powstałe w wyniku stosowania techniki ACREN jest natomiast wykorzystywane do procesów przerobu odpadów i w związku tym obiekt tego typu może zostać usytuowany w dowolnej lokalizacji. Spalarnie są poza tym rozwiązaniem gwarantującym odzysk energii przy małej wydajności. W ramach ACREN odzyskiwane są natomiast wysokiej jakości paliwa gazowe, płynne i stałe, które dalej mogą być wykorzystane do produkcji energii, w tym elektrycznej w dowolnym miejscu i czasie.

W tekście wykorzystano m.in. materiały firmy Kamitec

Czytaj więcej:
Rynek 1055

Reportaże

Forum