Nauka i przemysł: współpraca ważna, lecz niełatwa

Nauka i przemysł: współpraca…

31 sierpnia 2021 r. odbyły się uroczystości inauguracyjne Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ).

- Od 70 lat tworzymy jedną wielką akademicką rodzinę. W jubileuszowym dla nas roku otwieramy kolejny rozdział w historii Alma Mater, rozdział pod nazwą Politechnika Bydgoska. To historyczne wydarzenie dla społeczności akademickiej, dla regionu kujawsko-pomorskiego i miasta Bydgoszczy – powiedział w swoim przemówieniu prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

O kondycji tej uczelni, współpracy z przemysłem rozmawiamy z dr. hab. inż. Dariuszem Sykuterą, prof. PBŚ, kierownikiem Katedry Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ.

- Obecna Politechnika to największa uczelnia techniczna w województwie kujawsko-pomorskim. Jej początkiem było powołanie w 1951 r. Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej - pierwszej w Bydgoszczy szkoły wyższej. Jak aktualnie wygląda ta uczelnia?

- Obecnie na studiach I i II stopnia PBŚ uczy się około 6 tys. studentów na 35 kierunkach kształcenia. W Politechnice Bydgoskiej mamy 10 ewaluowanych dyscyplin naukowych, z czego 5 w umiędzynarodowionej Szkole Doktorskiej. Kadrę dydaktyczno-naukową stanowi 566 nauczycieli akademickich w tym: 58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów. Sześć z siedmiu wydziałów PBŚ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery z nich mają pełne prawa akademickie, co oznacza prawo do przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a także występowania z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

Niebawem powstanie Wydział Sztuk Projektowych, który będzie skupiał pracowników dotychczas działających katedr Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Pierwsza siedziba Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej mieściła się przy ulicy Zygmunta Augusta w Bydgoszczy; administracja WSI zajmowała jedno pomieszczenie, a zajęcia odbywały się w salach lekcyjnych ówczesnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego nr 2, oczywiście w godzinach popołudniowych.

Pierwszy rektor, doc. dr Ernest Pischinger, wspominał że „w tym czasie urzędował na skrzynce po mydle, bo brak było umeblowania”. Z tej perspektywy, spoglądając dzisiaj na infrastrukturę Politechniki Bydgoskiej, można z satysfakcją powiedzieć, że wysiłkiem kolejnych rektorów i licznej społeczności akademickiej mamy warunki do realizowania badań naukowych i działalności dydaktycznej. Warto dodać, że na terenie kampusu na Fordonie powstaje nowoczesne centrum dydaktyczne i sportowe.

pbs-fot-michal-stopel

- Proszę przybliżyć, czym zajmuje się prowadzona przez pana katedra.

Historia Wydziału Inżynierii Mechanicznej sięga początków lat 50. ubiegłego stulecia. Był jednym z dwóch wydziałów, obok Wydziału Chemicznego, od których zaczęła się w 1951 r. historia uczelni, wówczas Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Powstała ona dzięki staraniom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez ponad 70 lat istnienia uczelni, obecny Wydział Inżynierii Mechanicznej nieprzerwanie funkcjonuje w jej strukturze i ma pełne prawa akademickie. Aktualnie wydziałem kierują absolwenci z lat 90. ówczesnego Wydziału Mechanicznego ATR. Dziś na Wydziale Inżynierii Mechanicznej funkcjonuje 6 katedr; mam przyjemność kierować jedną z nich. W Katedrze Technik Wytwarzania realizujemy prace nad projektowaniem i wdrażaniem nowych technologii wytwarzania dotyczących zarówno materiałów polimerowych, metalowych jak i kompozytów hybrydowych. W strukturze KTW pracuje 1 profesor tytularny, 4 profesorów PBŚ, 6 adiunktów i, co najbardziej cieszy, aż 7 doktorantów. Dodatkowo, 2 naszych doktorantów pracuje na co dzień w przemyśle.

Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że pomimo niewystarczającego finansowania nauki w Polsce, wysiłkiem naszych pracowników udało się pozyskać bardzo nowoczesne wyposażenie. Dotyczy to laboratorium przetwórstwa recyklingu tworzyw polimerowych, pomiarowego (patronat japońskiej firmy Mitutoyo), laboratorium badań strukturalnych materiałów, obróbki ubytkowej metali oraz technik przyrostowych tzw. druku 3D (patronat firma FADO z Bydgoszczy). Dysponujemy także dydaktycznym laboratorium komputerowym, wyposażonym m.in. w oprogramowanie NX (Siemens), programy Cadmould (Simcon) i Moldex 3D (CoreTech System).

Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że w zakresie badań właściwości materiałów polimerowych, procesów wtryskiwania, rozdrabniania i porowania tworzyw, dysponujemy unikalną w skali Polski aparaturą, a także oryginalnymi stanowiskami badawczymi. Nie byłoby w naszym laboratorium przetwórczym tylu badawczych form wtryskowych i oryginalnych urządzeń, gdyby nie wsparcie bydgoskich przedsiębiorstw Akson, Graform, Kaplast, Ekoplast, Lifocolor Farbplast oraz znanych na rynku polskim firm Wadim Plast, ML Polyolefins czy Dopak. Warto w tym miejscu podkreślić, że ze względu na dynamiczny rozwój rodzimych firm przetwórczych i Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, można dostrzec wiele owoców współpracy z tymi podmiotami.


Czytaj więcej:
Nauka 108
Wywiad 280

Reportaże

Forum