Nawozowy Mega Projekt zakończony

Nawozowy Mega Projekt zakończony
Prace nad Mega Projektem były prowadzone w Puławach przez sześć lat. Celem międzynarodowego projektu badawczego było opracowanie nowych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. Uzyskane wyniki posłużyły poszerzeniu oferty nawozowej o nowe produkty i sposoby ich aplikacji - nawozy z zawartością siarki na bazie mocznika i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM.

Zebrane podczas badań wyniki posłużyły do oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Ocena ta będzie stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów Puław - PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Ograniczenia emisji siarki obowiązujące w krajach europejskich doprowadziły do jej niedoboru w glebie. W Irlandii, Szkocji, Anglii, północnych Niemczech, Szwecji i Danii zaobserwowano już wcześniej niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych, jak np. rzepak czy trawy, oraz dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem. W naszej części kontynentu obserwacje w tym kierunku rozpoczęto dość, a projekt Puław miał odgrywać w tej mierze kluczową rolę.

W czteroletnim cyklu badań oceniany był wpływ nawożenia nawozami azotowo-siarkowymi (typu NS) w porównaniu z prostymi nawozami azotowymi na plonowanie i jakość takich roślin, jak rzepak ozimy, pszenica ozima i kukurydza. Dokonano ewaluacji wpływu nawożenia nawozami azotowymi zawierającymi siarkę i bez siarki na plonowanie i jakość badanych roślin. W badaniach założono zwiększenie efektywności nawożenia nawozami stałymi z dodatkiem siarki (NS) w stosunku do nawozów bez dodatku siarki (N) oraz zwiększenie efektywności nawożenia nawozami płynnymi w stosunku do nawozów stałych.

Doświadczenia przeprowadzone w naszym kraju w latach 2008-2012 wykazały korzystniejsze działanie nawozów NS na wzrost i rozwój badanych roślin oraz na parametry jakościowe i ilościowe uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły więc założoną hipotezę badawczą - okazało się, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych.

Warto przy tym zaznaczyć, że w warunkach polskich większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

- Już wstępne wyniki badań przedstawiały się bardzo obiecująco dlatego w Puławach bardzo szybko dostosowaliśmy do nich swoje działania inwestycyjne - zauważa dr Zenon Pokojski, Członek Zarządu Grupa Azoty Puławy SA. - Dzięki tym działaniom na rynek szybciej trafią nowoczesne formuły nawozów. Nasza strategia działania kładzie duży nacisk na współpracę z nauką i klientami. Chcemy budować ich wartość. Ten wspólnie realizowany projekt badawczy jest tego dobrym przykładem.

- Nowy Kompleks Nawozowy, którego I etap budowy właśnie finalizujemy, to wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki - powiedział Marian Rybak, wiceprezes Puław. - W ciągu roku wybudowaliśmy wytwórnię do produkcji płynnych nawozów, która może produkować nowy nawóz PULASKA i RSMS. W przyszłym roku ruszy produkcja nowych nawozów granulowanych typu NS.

Mega Projekt realizowany był w kooperacji z placówkami naukowymi z Polski, Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytut Niemiecki (Meklemburgia), Instytut Praski (Czechy) oraz partnerami handlowymi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

Czytaj więcej: Badania 135