Nieczynne zakłady chemiczne zatruwają wodę

Nieczynne zakłady chemiczne…
Według informacji uzyskanych przez "Gazetę Wyborczą" składowiska odpadów dawnych zakładów chemicznych Zachem w Bydgoszczy zanieczyszczają wody podziemne. Informację tę miała potwierdzić bydgoska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; według dziennika badanie składowisk rozpoczął już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a kontrolę zapowiedziało Ministerstwo Środowiska. Ostatnim właścicielem poprzemysłowych terenów była znajdująca się w upadłości likwidacyjnej spółka Infrastruktura Kapuściska z Grupy Ciech.

Składowiska poprodukcyjne mogą zawierać nawet 400 tys. ton niebezpiecznych odpadów. Do najgroźniejszych należą łatwo rozpuszczalny siarczyn sodu pofenolowego oraz związki fenolu. Częściowo zrekultywowane składowisko substancji nie posiada wystarczających zabezpieczeń zapobiegających przenikaniu zanieczyszczeń do wód podziemnych, co oznacza, że szkodliwe chemikalia przedostają się do cieków wodnych płynących w stronę Wisły.

Zaniepokojenie sytuacją w dawnym Zachemie wyraża też bydgoski magistrat, domagający się podjęcia zdecydowanych działań w tej sprawie. Zdaniem bydgoskiego ratusza, oprócz odpadów do potencjalnych zagrożeń związanych z instalacjami należy m.in. obszar produkcji EPI. Według pracowników urzędu miasta, pełną odpowiedzialność finansową za rekultywację terenu powinna wziąć na siebie Grupa Ciech.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska