Nieznaczny wzrost zysków i sprzedaży BASF w drugim kwartale

Nieznaczny wzrost zysków i sprzedaży BASF w drugim kwartale
Podczas konferencji prasowej, która w miniony piątek odbyła się w Ludwigshafen, przedstawiciele koncernu BASF podsumowali pierwsze półrocze oraz zaprezentowali wyniki finansowe za ostatni kwartał.

- W drugim kwartale 2015 roku zwiększyliśmy naszą sprzedaż i zyski pomimo niższych wzrostów odnotowywanych na niektórych rynkach oraz pomimo występujących nadal wahań cen surowców - powiedział dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE. - Zyski w pierwszej połowie 2015 roku osiągnęły taki sam poziom, jak wynik odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku - jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszej prognozy na pełne 12 miesięcy.

Wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę BASF w II kwartale br. wyniosła 19,1 mld euro i była o 3 proc. wyższa niż wynik osiągnięty w takim samym okresie ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży wzrosła o 2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2014, głównie dzięki znacznej poprawie wyników odnotowanej w dziale Ropy Naftowej i Gazu. Na skutek znacznego spadku cen ropy doszło do obniżenia ogólnego poziomu cen, szczególnie w działach Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu. Wszystkie działy odnotowały dodatnie różnice kursowe.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (EBIT) wzrósł o 31 mln euro do kwoty ok. 2 mld euro. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami działu Functional Materials & Solutions, oraz niższymi kosztami pozostałych działów. Choć zyski całego segmentu Chemicals zmniejszyły się tylko nieznacznie, to pozostałe branże odnotowały znaczące spadki.

Zysk operacyjny wzrósł w drugim kwartale o 106 mln euro do kwoty 2 mld euro w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto (1,3 mld euro) osiągnął taki sam poziom, jaki odnotowano w drugim kwartale 2014. Zysk na akcję wyniósł w II kwartale 2015 r. 1,38 euro w porównaniu do 1,37 euro w tym samym okresie 2014 r.

W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła do poziomu 39,1 euro i była o 3 proc. wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wynik taki odnotowano pomimo nieznacznego spadku wielkości sprzedaży w branży chemicznej. Wynoszący około 4,1 mld euro zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnął taki sam poziom, jak w pierwszej połowie 2014 r. Gorsze wyniki działu Oil & Gas, spowodowane spadkiem cen ropy wywarły negatywny wpływ na zyski. Przeciwwagę w tym zakresie zapewniły jednak lepsze wyniki odnotowane w działach Functional Materials & Solutions oraz Chemicals. Zyski działu Agricultural Solutions osiągnęły taki sam poziom jak w pierwszej połowie ubiegłego roku; natomiast wyniki segmentu Performance Products oraz segmentu klasyfikowanego jako Inne były niższe od poziomu odnotowanego w tym samym okresie 2014 roku.

Ilość środków pieniężnych wygenerowanych na działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 2,4 mld euro do kwoty 5,1 mld euro.

- Wynik osiągnięty w pierwszym półroczu 2014 został niemalże podwojony - wynikało to głównie ze zmniejszenia wartości rezerw o 1,3 mld euro - powiedział dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy BASF SE. - Do takiego rezultatu przyczyniły się również sezonowe wahania w branży handlu gazem ziemnym oraz w działalności działu środków ochrony roślin. Nie bez znaczenia była też nieustająca optymalizacja stosowanych przez nas metod zarządzania poziomem rezerw.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska