Nieznaczny wzrost zysków i sprzedaży BASF w drugim kwartale

W II kwartale sprzedaż działu Agricultural Solutions zwiększyła się o 1 proc. - do 1,7 mld euro, pomimo trudnych warunków na rynku. Dodatnie różnice kursowe i wyższe ceny sprzedaży z nadwyżką zrekompensowały spadek wolumenu sprzedaży. Pomimo to zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 68 mln euro do wartości 365 mln euro. Przyczyną tego zjawiska - oprócz spadku wolumenu sprzedaży - był także wzrost kosztów stałych spowodowany uruchomieniem nowych zakładów. Wartość sprzedaży wygenerowana przez dział Agricultural Solutions w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 8 proc., osiągając poziom 3,6 mld euro, pomimo niewielkiego spadku jej wolumenu. Wynoszący 939 mln euro zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych pozostał na takim samym poziomie, jaki odnotowano w poprzednim pierwszym półroczu.

Wartość sprzedaży w dziale Oil&Gas wzrosła w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku o 15 proc. do poziom 3,7 mld euro. Wzrost ów wynikał w głównej mierze z szybko zwiększających się obrotów handlu gazem ziemnym. Cena ropy wyrażona w dolarach amerykańskich spadła o 44 proc., zmniejszając wartość sprzedaży. Trendy cenowe dotyczące ropy naftowej wywarły także negatywny wpływ na zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który spadł o 115 mln dol. do 431 mln dol. Zyski osiągnięte w drugim kwartale ubiegłego roku uwzględniały pozytywne wyniki uzyskane na działalności wydobywczej prowadzonej u wybrzeży Libii. W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła o 16 proc., osiągając kwotę 8,7 mld euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 144 mln dol. do 868 mld dol. Wyższe zyski uzyskane w handlu gazem ziemnym nie były w stanie całkowicie zrównoważyć wynikającego głównie ze spadku cen ropy naftowej gorszego wyniku sektora Exploration & Production.

Sprzedaż odnotowana przez Inne działy spadła w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku o 11 proc. do poziomu 757 mln euro. Przyczyniła się do tego głównie niższa dostępność obiektów produkcyjnych wynikająca z przestoju zakładu Ellba C.V. w holenderskim mieście Moerdijk, oraz sprzedaż przez BASF udziałów w prowadzonym w Singapurze wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą Ellba Eastern Private Ltd. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 265 mln euro do poziomu minus 63 mln euro. Poprawa ta wynikała głównie z likwidacji wartych 170 mln euro rezerw na długoterminowy program motywacyjny, przeprowadzonej dzięki niższej wartości akcji odnotowanej w drugim kwartale. Wydatki związane z utworzeniem rezerw na ów program były uwzględnione w wynikach za II kwartał 2014 oraz I kwartał 2015. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku sprzedaż innych działów spadła o 25 proc. do poziomu 1,4 mld euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zmniejszył się o 145 mln euro do minus 676 mln euro.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska