Nieznaczny wzrost zysków i sprzedaży BASF w drugim kwartale

- Jeżeli chodzi o wyniki dotyczącego całego roku 2015, to spodziewany się, że gospodarka światowa oraz globalna produkcja przemysłowa i chemiczna będą rosnąć nieco wolniej niż przewidywaliśmy sześć miesięcy temu - stwierdził Bock. - Świadomi wysokiego poziomu ryzyka, podtrzymujemy prognozy dotyczące naszych wyników na rok 2015: zamierzamy osiągnąć doskonałe rezultaty i chcemy nieznacznie zwiększyć sprzedaż, pomimo zmiennych i będących ogromnym wyzwaniem warunków, w jakich działamy. Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu zysków operacyjnych przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który będzie odpowiadał wynikowi odnotowanemu w zeszłym roku.

Wartość sprzedaży odnotowana w dziale Chemicals wyniosła 4,0 mld euro i była o 8 proc. niższa niż w drugim kwartale 2014 roku. Niższe koszty surowców doprowadziły do gwałtownego spadku cen, szczególnie w dziale Petrochemicals. Wartość sprzedaży dodatkowo ograniczyło również pozbycie się przez BASF pod koniec 2014 roku udziałów w firmie Ellba Eastern Private Ltd. - wspólnym przedsięwzięciu prowadzonym w Singapurze. Zostało to częściowo zrekompensowane przez wyższą wielkość sprzedaży wygenerowaną przez dział Intermediates oraz przez dodatnie różnice kursowe odnotowane przez wszystkie działy. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 22 mln euro do poziomu 548 mln euro, głównie w wyniku wyższych kosztów stałych wynikających ze stopniowego uruchamiania nowych zakładów produkcyjnych i większej ilości planowych przestojów. W pierwszej połowie 2015 roku sprzedaż spadła o 10 proc. do poziomu 7,8 mld euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 103 mln euro do 1,3 mld euro, głównie dzięki lepszym wynikom osiągniętym przez dział Petrochemicals.

W dziale Performance Products sprzedaż wzrosła o 4 proc. do poziomu 4,1 mld euro dzięki pozytywnym różnicom kursowym. Wielkość sprzedaży spadła nieznacznie, głównie ze względu na nieplanowany wcześniej przestój w zakładach wytwarzających poliizobuten, jak również w wyniku niższego popytu na chemikalia stosowane przy wydobyciu ropy naftowej, spowodowanego spadkiem cen tego surowca. Rynek odczynników chemicznych do papieru nadal zmaga się z trudnościami. Ponadto, negatywny wpływ na ceny miała również silna konkurencja w branży witaminy E. Uruchomienie nowych zakładów, redukcja poziomu zapasów oraz negatywne różnice kursowe to czynniki, które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu kosztów stałych. W związku z powyższym zysk operacyjny całego segmentu przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 131 mln euro do poziomu 304 mln euro. Wartość sprzedaży wzrosła w pierwszej połowie 2015 o 4 proc. osiągając kwotę 8,1 mld euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych obniżył się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku o 43 mln euro do poziomu 819 mln euro, głównie ze względu na wzrost kosztów stałych.

W dziale Functional Materials & Solutions, sprzedaż przekroczyła wartość uzyskaną w II kwartale 2014 r. o 9 proc. i osiągnęła poziom 4,9 mld euro. Ów wzrost wynikał w głównej mierze z pozytywnych różnic kursowych odnotowanych przez wszystkie branże. Wielkość sprzedaży zrównała się z wynikiem uzyskanym w tym samym kwartale poprzedniego roku, zaś ceny odnotowały niewielki spadek. O ile wolumen sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego rósł, to wyniki dotyczące handlu metalami szlachetnymi uległy pogorszeniu. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 102 mln euro, osiągając poziom 458 mln euro, głównie ze względu na dobre rezultaty osiągane przez dział Performance Materials. Sprzedaż odnotowana w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 9 proc. do 9,5 mld euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych poprawił się o 222 mln euro, osiągając poziom 889 mln euro, głównie dzięki dobrym rezultatom działu Performance Materials.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska