Nowa rada nadzorcza tarnowskich Azotów

Nowa rada nadzorcza tarnowskich Azotów
Tarnowska spółka opublikowała skład nowej rady nadzorczej, powołanej 17 kwietnia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Przewodniczącą rady nadzorczej kadencji została Monika Kacprzyk-Wojdyga, pełniąca funkcję przewodniczącej również w poprzedniej kadencji. Członkami rady nadzorczej zostali mianowani: Artur Kucharski, Marek Mroczkowski, Jacek Obłękowski i Ryszard Trepczyński. W zgodzie ze statutem spółki, Minister Skarbu Państwa powołał do składu rady nadzorczej Ewę Lis, pełniącą obowiązki członka także w poprzedniej kadencji. Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX weszły w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej: Rynek 828

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8