Nowe centrum badawcze tworzyw technicznych firmy DSM

Nowe centrum badawcze tworzyw technicznych firmy DSM
Głównym zadaniem zlokalizowanego w Yokohamie centrum badawczego firmy DSM będzie szybkie, zaawansowane testowanie tworzyw technicznych używanych w motoryzacji, branży elektrycznej i elektronicznej oraz opakowaniach do żywności.

Centrum zostało wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie testów materiałów i ich zastosowań. Pozwala między innymi na badania procesów wtrysku oraz analizę fizyko-chemiczną tworzyw, wśród których wymienia się między innymi Stanyl, Stanyl ForTii, EcoPaXX, Akulon, Arnitel, Arnite czy Novamid.

Ważnym celem działania centrum będzie poszukiwanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, jak zauważają przedstawiciele firmy, prowadzone będą prace nad rozwojem innowacyjnych technik opartych na zasobach odnawialnych oraz nowymi rozwiązaniami dla branży motoryzacyjnej, umożliwiającymi ograniczenie wagi pojazdów. Zakres badań centrum obejmuje także badania nad materiałami alternatywnymi dla substancji niebezpiecznych oraz materiałami, które będą mogły być poddawane recyklingowi.

Japoński ośrodek będzie piątym obiektem tego typu firmy DSM na świecie. Pozostałe zlokalizowane są w Europie, USA, w Chinach i Indiach.
Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska