Nowe gatunki Moplenu z fabryki BOP

Nowe gatunki Moplenu z fabryki BOP
Firma Basell Orlen Polyolefins uruchomiła w Płocku produkcję kolejnych dwóch gatunków polipropylenu statystycznego (randomicznego) o zróżnicowanych właściwościach. Tworzywa do wtrysku pod nazwą Moplen RP398T (MFR ok. 45 g/10 min) i Moplen RP2802 (MFR ok. 100 g/10 min) wytwarzane są przy użyciu katalizatora koordynacyjnego Zieglera-Natty, który nie zawiera ftalanów. Dzięki temu poszerzona została gama produktów wytwarzanych przez BOP. Obecnie polscy przetwórcy dysponują czterema różnymi gatunkami PP random do wtrysku - w płockiej fabryce były już wytwarzane dwa inne gatunki Moplen: RP2380 i RP348U.

Obydwa nowe gatunki kopolimeru statystycznego PP, Moplen RP398T i RP2802, zawierają efektywny środek klaryfikujący najnowszej generacji, podobnie jak znany już na polskim rynku polipropylen Moplen RP2380. Dzięki takiemu rozwiązaniu gatunki te mogą być używane do wytwarzania wyrobów o złożonych przekrojach lub o bardzo długiej drodze płynięcia, odznaczających się doskonałymi właściwościami optycznymi. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia przetwórców, zastosowanie klaryfikatora czwartej generacji w przypadku obu gatunków zwiększa wachlarz ich zalet również na etapie przetwórstwa. Przeprowadzone próby wykazały, że w porównaniu do standardowych gatunków PP w tym przypadku można obniżyć temperaturę wtrysku nawet o 40 st. C w porównaniu do tworzyw zawierających klaryfikator starszej generacji będący pochodną sorbitolu, który wymagał bardzo wąskiego okna przetwórczego i znacznie wyższej temperatury stopu, tj. ok. 230 st. C. Rekomendowana temperatura stopu w przypadku nowego tworzywa to 190-200 st. C. W przypadku RP398T i RP2802 oznacza to mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia oraz czasu całego cyklu, zapewniając wyższą produktywność nawet o ok. 10-20 proc. oraz lepsze właściwości organoleptyczne.

Moplen RP398T to produkt, który jest wzorcowym gatunkiem do wtrysku oferującym połączenie wysokiej przezroczystości, łatwego przetwórstwa i dobrych właściwości organoleptycznych. Tworzywo przeznaczone jest przede wszystkim do wytwarzania cienkościennych opakowań do przechowywania produktów żywnościowych, takich jak pojemniki wielokrotnego użytku, które spełniają najwyższe wymagania sensoryczne w zakresie smaku i niskiej emisji zapachu, co jest podstawowym wymogiem dla opakowań do żywności. W porównaniu do innych standardowych gatunków kopolimerów randomicznych o podwyższonej płynności, Moplen RP398T posiada zdecydowanie lepsze właściwości sensoryczne.

Drugi z wymienionych typów, Moplen RP2802, to gatunek o kontrolowanej reologii, który stanowi wzorzec osiągnięć dla kopolimeru randomicznego w zastosowaniach wytwarzanych metodą wtrysku, łącząc bardzo wysoką płynność polimeru w stanie stopionym z dobrą przezroczystością. Typowe zastosowania dla gatunku Moplen RP2802 to cienkościenne pojemniki o dużej pojemności, które są stosowane w gospodarstwach domowych oraz pojemniki o wyjątkowych właściwościach estetycznych i dobrych osiągach mechanicznych.

Testy wstępne przeprowadzone przez polskich przetwórców potwierdziły, że wysoka płynność w połączeniu z najnowszej generacji środkiem klaryfikującym w przypadku gatunku Moplen RP2802, umożliwia poprawę warunków przetwórstwa i redukcję czasu cyklu w szybkim wtrysku, co z kolei przyczyni się do podwyższenia produktywności. Testy te potwierdziły również, że niska lepkość stopu w przypadku RP2802 w pełni umożliwia wypełnienie formy w bardzo krótkim czasie, ze względu na szybkie uplastycznienie materiału oraz jego krystalizację przy stosunkowo krótkim czasie chłodzenia.

 Moplen RP398T i Moplen RP2802