Nowe kierownictwo Siarkopolu

Nowe kierownictwo Siarkopolu
Podczas posiedzenia w dn. 19 kwietnia rada nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA dokonała zmian w zarządzie firmy. Odwołany został prezes zarządu spółki, Marian Kosowicz, oraz członkowie zarządu - Ewa Góra, Wojciech Konarski oraz Jarosław Wrona.

Jednocześnie decyzją rady na stanowisko prezesa zarządu spółki powołany został Karol Dytkowski, zaś funkcję wiceprezesa objął Wiesław Grudzień.

W składzie zarządu pozostał Zbigniew Snopkiewicz - członek zarządu wybrany z ramienia pracowników.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8