Nowe tworzywa Basell Orlen Polyolefins

Nowe tworzywa Basell Orlen Polyolefins
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS) wprowadza innowacyjne gatunki z asortymentu firmy Basell. Chodzi o tworzywa o nazwie Purell1, wykorzystywane do produkcji aplikacji dla medycyny i farmacji.

Tworzywa sztuczne stają się coraz bardziej powszechnym materiałem w produkcji opakowań farmaceutycznych oraz artykułów i przyrządów medycznych. Istotny udział w tej produkcji mają oczywiście poliolefiny, czyli polietylen i polipropylen.

W porównaniu z tradycyjnymi materiałami oraz innymi tworzywami, zastosowanie poliolefin w produkcji wyrobów dla medycyny, przynosi znaczące efekty ekonomiczne i korzyści użytkowe.

Producenci z branży medycznej, a także przetwórcy poliolefin stawiają przed dostawcami tworzyw niezwykle rygorystyczne wymagania. Dotyczą one wysokiej czystości polimeru, braku zawartości jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środków medycznych, które wchodzą w kontakt z tworzywem.

Purell


Parametry użytkowe tworzywa muszą także spełniać wymagania związane ze sterylizacją. W związku z długotrwałym procesem badań i wdrożenia leków,
wymagana jest ciągłość parametrów tworzywa przez cały okres jego produkcji oraz zapewnienie odpowiednio długiego okresu gwarantowanej dostępności po zaprzestaniu produkcji. Rzeczą oczywistą są również odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty wydane przez stosowne władze.