Nowe tworzywa Basell Orlen Polyolefins


Poliolefiny spełniające powyższe kryteria, znacząco odbiegają od gatunków masowych. Zarówno pod względem technicznym jak i komercyjnym. Oferta BOPS zawiera m.in. szereg nowych gatunków dla zastosowań medycznych, które zostały opracowane przez firmę Basell i sklasyfikowane jako oddzielna marka o nazwie Purell.

Grupa gatunków Purell obejmuje polietylen niskiej i wysokiej gęstości oraz polipropylen w odmianach homopolimeru, kopolimeru blokowego i kopolimeru statystycznego.

Purell


Oferta BOPS w zakresie gatunków do zastosowań medycznych zawiera m.in.:
  • Polietylen niskiej gęstości (Purell PE 3020D), który jest stosowany do produkcji opakowań w technologii BFS (blow – fill – seal). Gatunek ten charakteryzuje się wysoką czystością, doskonałym przetwórstwem oraz sztywnością do odpornością chemiczną,
  • Purell 33AC, który jest stosowany głównie do produkcji tub elastycznych, zamknięć i elementów wtryskiwanych. Najnowszą propozycją są dwa gatunki Purell PE 2420F i PE 3020H przeznaczone do produkcji folii opakowaniowej,
  • polietyleny wysokiej gęstości Purell ACP 6541A, Purell GC 7260 oraz Purell ACP 6031D s-tosowane są do produkcji odpowiednio zamknięć i tub elastycznych, elementów wtryskiwanych oraz opakowań rozdmuchiwanych. Gatunki produkowane w technologii ACP charakteryzują się wysokimi parametrami mechanicznymi oraz stałymi własnościami przetwórczymi,
  • polipropylen, kopolimer statystyczny Purell RP 373R. Jest on powszechnie stosowany do produkcji strzykawek oraz drobnego sprzętu jednorazowego.


Wybrane gatunki Purell wraz z typowymi zastosowaniami

Polietylen niskiej gęstości Purcell

Polietylen niskiej gęstości Purcell


Polietylen wysokiej gęstości Purell

Polietylen wysokiej gęstości Purell


Polipropylen Purell – homopolimery, kopolimery blokowe i kopolimery statyczne

Polipropylen Purell, homopolimery, kopolimery blokowe i kopolimery statyczne