Nowe tworzywa DSM Engineering Plastic

Nowe tworzywa DSM Engineering Plastic
Koncern DSM Engineering Plastics wprowadza na rynek nowe tworzywa sztuczne, które mają za zadanie wesprzeć proces odchodzenia przez użytkowników od rozwiązań opartych na polichlorku winylu i bromowanych środków antypalnych.

Firma DSM Engineering Plastics pracowała razem ze swoimi dostawcami nad pokonaniem trudności produkcyjnych i projektowych związanych z zastąpieniem PVC i BFR. Pozwoliło to na uzyskanie szeregu produktów wolnych od bromu i chloru, co umożliwiło producentom wyposażenia elektrycznego i elektronicznego spełnienie wysokich wymagań w zakresie niezawodności, wydajności i jakości ich produktów.

Jedną z najnowszych innowacji w zakresie produktów wolnych od fluorowców jest tworzywo Stanyl ForTii, przeznaczone np. na złącza i gniazda SMT.

Stanyl ForTii jest bezhalogenowym, trudnopalnym poliamidem wysokotemperaturowym. Rozszerza zakres aktualnych zastosowań produktów z tworzywa Stanyl i pomaga użytkownikom w uzyskaniu wyższych osiągów swoich aplikacji. Wspomaga też lutowanie bezołowiowe i nadaje się nawet dla najbardziej wymagających zastosowań technologii montażu powierzchniowego w elektronice.

Kolejną innowacją koncernu DSM jest Arnitel XG, czyli materiał do izolacji kabli zastępujący PVC.

Arnitel XG jest wolnym od fluorowców uniepalnionym kopoliestrem, który nie zawiera ani bromowych środków opóźniających palenie ani też polichlorku winylu lub plastyfikatorów. Produkt został z sukcesem wprowadzony do użytku komercyjnego jako zamiennik PVC, spełniając najsurowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności i estetyki dla potrzeb okablowania zewnętrznego.

Warto też wiedzieć, że kilka tygodni temu DSM Engineering Plastics ogłosił wprowadzenie na rynek tworzywa EcoPaXX, czyli opartego na rozwiązaniach biologicznych inżynieryjnego tworzywa o wysokich parametrach, nadającego się do zastosowań w wielu dziedzinach zaawansowanych technologii.

Około 70 proc. tego polimeru składa się z elementów wytworzonych na bazie zasobów odnawialnych, a w przypadku EcoPaXX wykazano, że produkt ten jest od początku do końca procesu wytwarzania w 100 proc. neutralny dla bilansu węglowego.

DSM Engineering Plastics został uznany niedawno za wiodącego dostawcę rozwiązań, które umożliwiają przemysłowi elektronicznemu odejście od środków chemicznych, mogących prowadzić do problemów zdrowotnych i środowiskowych.

W nowym raporcie badawczym International Chemical Secretariat oraz amerykańska organizacja ochrony środowiska Clean Production Action (CPA) identyfikują siedem firm, które projektują przyjazne dla środowiska rozwiązania, eliminujące większość, a w niektórych przypadkach w całości, stosowanie środków chemicznych na bazie bromu i chloru. Wśród tych siedmiu firm oprócz DSM Engineering Plastics znajdują się jeszcze m.in. Apple oraz Sony Ericsson.


Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska