O tworzywach na konferencji branżowej w Bydgoszczy

Temat palności i uniepalniania tworzyw polimerowych został rozwinięty przez dr hab. Kazimierza Piszczka, prof. nadzw. UTP. Przedstawił on właściwości polimerów ze szczególnym uwzględnieniem aspektu odporności termicznej, która rośnie wraz ze wzrostem chloru, fluoru, pierścieni aromatycznych lub heterocyklicznych. Zaprezentował również metody badań stosowane przy określanie odporności termicznej polimerów. Wśród nich możemy wyróżnić: ekspozycję w warunkach eksploatacji i oznaczanie postępujących zmian (starzenie cieplne), termograwimetrię, badania DSC w różnych gazach, OIT (indeks tlenowy, na ogół gdy jest większy od 26, to tworzywa gasną po odstawieniu źródła ognia) oraz czas do pierwszej zaobserwowanej zmiany w określonej temperaturze.

Jeżeli chodzi o parametry badane przy określaniu palności polimerów, to możemy wyróżnić: wskaźnik tlenowy, temperaturę zapłonu, minimalną energię zapłonu, czas potrzebny do zapalenia się tworzyw w danej temperaturze, czas dopalania, całkowitą ilość wydzielanego dymu i tlenku węgla, szybkość wydzielania się ciepła, stopień zwęglenia materiału po spaleniu, objętość i szybkość wydzielania się wytworzonych dymów, szybkość ubytku masy, stopień zadymienia, ilość wydzielonego tlenku węgla i innych gazów, korozyjność gazowych spalin, szybkość rozprzestrzeniania się płomienia oraz toksyczność spalin.

Kazimierz Piszczek


Głównym zadaniem uniepalniaczy (antypirenów) jest spowolnienie bądź zatrzymanie procesu palenia się tworzyw. Ponadto mają one ograniczyć powstawanie toksycznych produktów podczas recyklingu i spalania kompozytów, ograniczyć emisję dymów podczas spalania oraz stworzyć możliwość przetwarzania i użytkowania polimerów o podwyższonej temperaturze. Przy tej okazji prof. Piszczek zwrócił uwagę na bardzo istotny problem, podnoszony przez przeciwników PVC: podczas rozkładu termicznego polichlorku winylu nigdy nie powstaje chlorek winylu, bo wyklucza to budowa łańcuchów. Lobby antypolichlorkowe twierdzi, że PVC jest tworzywem trującym, ponieważ zawiera chlor. Idąc tym tropem powinniśmy uznać, że trująca jest sól kuchenna, leki, zielone warzywa i owoce zawierające chlorofil czy woda pitna uzdatniana chlorem.

W dalszej części swojego wystąpienia prof. Piszczek zaprezentował metody wykrywania metali i substancji niedozwolonych w masach kablowych. Obalił też kilka mitów dotyczących rzekomej szkodliwości stosowania PVC, który wbrew powszechnej opinii jest najbardziej „ekologicznym” polimerem. Wprowadzane zakazu stosowania PVC (chociażby w obiektach użyteczności publicznej) to generowanie zbędnych kosztów. Podobnie jak nakaz poprawy odporności na palenie i działanie promieniowania UV przy jednoczesnym zakazie stosowania wielu skutecznych modyfikatorów (PVC jest materiałem samogasnącym i bardzo odpornym na UV). Identyczna sytuacja jest w przypadku ftalanów, gdzie wystarczyła zmiana łańcuchów wiązań i dopuszczony do użytku został tereftalan.

Na koniec pierwszego dnia konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki a Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, po czym zgromadzeni goście przenieśli się do kuluarowych rozmów podczas uroczystej kolacji w bydgoskim Hotelu City.

porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki a Bydgoskim Klastrem Przemysłowym


Drugiego dnia konferencja przeniosła się do Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ponownie jako pierwsi swoje wystąpienie mieli przedstawiciele firmy 3D Team. Tym razem temat dotyczył automatyzacji pomiarów 3D w przemyśle tworzyw sztucznych, który wymaga spełniania coraz wyższych wymagań jakościowych. Szybkie i precyzyjne pomiary 3D są niezbędnym ogniwem w procesie produkcji. Umożliwiają kontrolę gotowych części, analizę narzędzi, wirtualne złożenia, a nawet wsparcie metrologiczne w przypadku reklamacji.

W kolejnym punkcie konferencji Maciej Duszczyk z firmy KRAIBURG TPE przedstawił innowacyjne uniepalnione bezhalogenowe materiały TPS (stosowane szczególnie tam, gdzie liczy jest bezpieczeństwo, m.in. przy produkcji siedzisk pojazdów komunikacji zbiorowej, elementów elektrotechnicznych, budowlanych i in.), materiały TPS odporne na ścieranie i zarysowania (wycieraczki samochodowe, uszczelki, elektronika użytkowa) oraz materiały TPS z adhezją do metali. Te ostatnie można bezpośrednio stosować w procesie obtrysku na części metalowe, zarówno hartowane jak i bez obróbki termicznej, tworząc również struktury wielowarstwowe.

Maciej Duszczyk z firmy KRAIBURG TPE


Artur Błachnio z firmy Eastman Chemical zaprezentował zalety kopoliestrów konstrukcyjnych Eastman Tritan, będących nową generacją kopoliestrów o unikalnej kompozycji cech. Charakteryzuje je znakomita odporność chemiczna, przezroczystość, łatwość przetwórstwa, wytrzymałość, podwyższona odporność na temperatury i brak BPA. Nowością w ofercie firmy są także biotworzywa konstrukcyjne Eastman TRĒVA bazujące na naturalnej celulozie. Zapewniają one wysoką wydajność przetwórstwa i są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Mogą być stosowane przy produkcji przedmiotów pozostających w kontakcie ze skórą. Posiadają również wysoką odporność chemiczną. Biopolimery konstrukcyjne Eastman TRĒVA cechuje bardzo dobry współczynnik płynięcia, co umożliwia swobodę projektowania i produkcji skomplikowanych elementów i opakowań cienkościennych.

Artur Błachnio z Eastman Chemical


Jako swoiste podsumowanie wiedzy teoretycznej i przełożenia jej na poziom praktyczny, po zakończonych prezentacjach uczestnicy konferencji udali się do laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, gdzie mogli wziąć udział w pokazach przy pracujących maszynach.

konferencja branżowa bydgoszcz


Więcej zdjęć z konferencji znajdą Państwo w naszym fotoraporcie.


Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku
 

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska, 35-082 Rzeszów, Bieszczadzka 10 a