Odpady i regranulaty tworzyw znów z VAT

Odpady i regranulaty tworzyw…

19 lipca 2019 r. Sejm zdecydował, że przepisy w zakresie split payment wejdą w życie 1 listopada br. Przedsiębiorcy proponowali, żeby było to dwa miesiące później. Zmiany dotkną też stawek VAT.

Dokumentem zajmowała się również sejmowa komisja finansów publicznych. Pierwsza wersja projektu przewidywała wprowadzenie od 1 września 2019 r. obowiązkowej podzielonej płatności w VAT. Jednak uznano to za termin nierealny, aby przedsiębiorstwa mogły przygotować się do nowych obowiązków, nieuwzględnionych w strategiach i budżetach rocznych.

Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika - m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

Możliwość stosowania dobrowolnej podzielonej płatności istnieje w Polsce od lipca 2018 r. VAT w takim przypadku trafia na specjalne konto bankowe, podatnik może korzystać ze środków tam zgromadzonych w ograniczonym zakresie, np. do płatności VAT.

Obowiązkowy split payment będzie stosowany w przypadku faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w dodawanym załączniku. Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. W transakcjach takich nabywca będzie mógł jednak dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie grozić sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. Kara ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że zmiany przyniosą dalsze uszczelnienie systemu, a w efekcie zmniejszy się luka VAT. Ponadto, zabezpieczą budżet państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia podatku VAT przez dostawców, poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie pewności obrotu gospodarczego.

Przypomnijmy, że split payment lub mechanizm podzielonej płatności (MPP) to system, którego celem jest zapobieganie wyłudzeniom podatkowym. Funkcjonuje on w taki sposób, że po zapłaceniu faktury na konto sprzedawcy trafia tylko kwota netto. Sam zaś podatek VAT trafia na odrębne konto, do którego sprzedający ma ograniczony dostęp. Może z niego wysłać pieniądze tylko w celu opłacenia podatków i opłat lub przesłać je kolejnemu sprzedawcy.

Szymon Dziak - Czekan


Reportaże

Forum