Ogromna kara dla akcjonariusza Grupy Azoty

Ogromna kara dla akcjonariusza…
Podczas posiedzenia w dn. 25 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na spółkę Norica Holding s.a.r.l., kontrolowaną przez rosyjski Acron, karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł. Powodem jest sześciokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji Grupy Azoty SA w latach 2012-2014.

Akcje Azotów spółka Norica Holding nabywała bezpośrednio oraz za pośrednictwem dwóch zarejestrowanych na Cyprze spółek - Vertco Ventures i Omana Holdings. Wprowadzała jednak rynek w błąd, nie doliczając nabytych przez te dwa podmioty akcji do swojego stanu posiadania. W styczniu 2013 roku według oficjalnie podawanych danych Norica posiadała 12,03 proc. akcji, podczas gdy w rzeczywistości udział w akcjonariacie Grupy Azoty wynosił wówczas 18,67 proc. Zdaniem KNF informowanie o zwiększeniu stanu posiadania dopiero po odkupieniu akcji od pośredników było celowe i miało wprowadzić w błąd innych uczestników rynku.

Rosyjski Acron, kontrolujący spółkę Norica, jest konkurentem Grupy Azoty na rynku nawozowym. W 2012 roku koncern próbował przejąć kontrolę nad tarnowskimi Azotami, ogłaszając wezwanie na akcje spółki. Krok ten jednak został zablokowany przez Ministerstwo Skarbu. Obecnie Acron posiada łącznie 20 proc. akcji Grupy Azoty; pakiet 33 proc. akcji znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8