Organika-Sarzyna wstrzymuje zwolnienia grupowe

Organika-Sarzyna wstrzymuje… We wtorek władze spółki Organika-Sarzyna zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, które zakończyło spór zbiorowy w przedsiębiorstwie. Pracownicy zgodzili się na rezygnację z żądań płacowych, natomiast zarząd spółki postanowił zastąpić procedurę planowanych zwolnień grupowych procedurą dobrowolnych odejść. Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami władz spółki do końca roku pracę w Nowej Sarzynie miało stracić 90 osób.

Ponadto związki zawodowe zobowiązały się nie występować z żądaniami dotyczącymi podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku, a negocjacje ewentualnych zmian wynagrodzeń będą możliwe najwcześniej na początku 2015 roku. Organizacje związkowe wycofały również żądania dotyczące ustalenia dodatkowych, 6-miesięcznych odpraw w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracowników oraz ustalenia pakietu gwarancji socjalnych w przypadku zbycia spółki. Związkowcy zobowiązali się nie występować z tymi żądaniami do końca 2014 roku.

Zarząd spółki wypłaci pracownikom nagrodę roczną za 2013 rok, zagwarantowaną obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawa pracy, na poziomie nagrody rocznej wypłaconej z 2012 rok, a zatem w wysokości niższej o jedną trzecią od kwoty postulowanej przez związki zawodowe.

Wchodząca w skład Grupy Ciech spółka Organika-Sarzyna tłumaczyła wcześniejsze plany restrukturyzacyjne koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji.

Jeszcze wczoraj porozumienie między związkowcami a pracodawcą wisiało na włosku. Pierwszy komunikat, który opublikowała Grupa Ciech, informował o wszczęciu procedury zwolnień grupowych, a spór zbiorowy wszczęty przez związki określany był jako "nieuzasadniony". O kompromisowym zażegnaniu konfliktu Ciech poinformował późnym popołudniem.

Czytaj więcej:

Żywice epoksydowe, poliestrowe, do farb proszkowych
 

Żywice epoksydowe, poliestrowe, do farb proszkowych, żelkoty i topkoty, utwardzacze, żywice fenolowo-formaldehydowe

Polska
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum