Osad na powierzchni formy

Istnieją jednak metody, dzięki którym można zaradzić także temu zjawisku. Na początku należy zmierzyć temperaturę uplastyczniania oraz zbadać wzrokowo czy nie zachodzi proces rozpadu tworzywa. Przetwarzane tworzywo nie powinno być zanieczyszczone innymi polimerami.

Następnie trzeba skontrolować odpowietrzenie formy. W kolejnym kroku, podczas bieżącej produkcji należy zmienić materiał na naturalny lub o innym kolorze (poza czarnym ). W takiej sytuacji po około 20 minutach można zatrzymać maszynę. Następnie po wykręceniu dyszy lub końcówki cylindra ewentualnie ślimaka, można zlokalizować miejsce zalegania, zależnie od koloru oryginalnego materiału względnie rozłożonych, odbarwionych cząstek tworzywa. W wielu przypadkach metoda ta odkrywa zaskakująco dobrze wszystkie słabe miejsca zespołu. Zlikwidowanie obszaru występowania problemów prowadzi do znacznego polepszenia jakości również przy przetwórstwie innych materiałów. Możliwe jest także zastosowanie podobnych metod działania dla kontroli systemów gorących kanałów.

Z inną stanem mamy do czynienia w sytuacji sporadycznego występowanie nalotu. Przyczyna tego typu nagle pojawiających się nalotów może leżeć w niewłaściwie prowadzonym procesie lub zależeć od tworzywa, którego właściwości mogą się zmieniać zwłaszcza przy wymianie kolejnej partii. Istnieją jednak metody, dzięki którym można zaradzić także temu zjawisku.

Jakie to metody?

Aby się uporać z tym problemem, należy na początku zmierzyć temperaturę uplastyczniania oraz zbadać wzrokowo czy nie zachodzi proces rozpadu tworzywa. Przetwarzane tworzywo nie powinno być zanieczyszczone innymi polimerami.

Następnie trzeba skontrolować odpowietrzenie formy. W kolejnym kroku, podczas bieżącej produkcji należy zmienić materiał na naturalny lub o innym kolorze (poza czarnym ). Po około 20 minutach można zatrzymać maszynę. Po wykręceniu dyszy lub końcówki cylindra ewentualnie ślimaka, można zlokalizować miejsce zalegania, zależnie od koloru oryginalnego materiału względnie rozłożonych, odbarwionych cząstek tworzywa. W wielu przypadkach metoda ta odkrywa zaskakująco dobrze wszystkie słabe miejsca zespołu. Zlikwidowanie obszaru występowania problemów prowadzi do znacznego polepszenia jakości również przy przetwórstwie innych materiałów. Możliwe jest także zastosowanie podobnych metod działania dla kontroli systemów gorących kanałów.