Ostateczna liczba akcji dla ZA Puławy

Ostateczna liczba akcji dla ZA Puławy
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. określił ostateczną liczbę oferowanych akcji serii D.

35.080.040 wynosi ostateczna liczba akcji serii D oferowanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) akcjonariuszom Zakładów Azotowych „Puławy” S.A (ZA Puławy).

Zarząd Azotów Tarnów ustalił ostateczną liczbę akcji oferowanych w liczbie odpowiadającej liczbie akcji serii D, na które złożone zostały zapisy; 35.080.040 walorów. Oznacza to, że Zarząd Azotów Tarnów nie skorzystał z uprawnienia do redukcji złożonych zapisów.

Akcjonariusze ZA Puławy mogli zapisywać się akcje serii D Azotów Tarnów od 7 do 10 stycznia 2013 roku. Cena emisyjna walorów wynosiła 44 zł, a na każdy papier ZA Puławy przypadało 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów.

Do przeprowadzenia transakcji w postaci przejęcia kontroli nad Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do18 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej: Rynek 830

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8