Pierwszy kwartał w Azotach Tarnów

Pierwszy kwartał w Azotach Tarnów
Azoty Tarnów dyskontują fakt przejęcia Polic i poprawiają swoje wyniki w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zysk netto grupy Azoty Tarnów w pierwszym kwartale 2012 r. wyniósł 161,7 mln zł. To o 93 mln zł więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

W specjalnym komunikacie spółka podała także, że zysk operacyjny całej grupy wzrósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku do 240,7 mln zł ze 115 mln zł przed rokiem. Na osiągnięte wyniki finansowe wpłynęło znaczące umocnienie się złotego do euro i dolara, a także stabilizacja i ograniczenie zmienności kursów złotówki na rynku walutowym w ostatnim okresie.

Zysk operacyjny segmentu Tworzywa wyniósł 49,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w segmencie tworzyw w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosły 324 tys. zł, co oznacza wzrost o 99,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jeśli chodzi o ocenę okresu styczeń – marzec, to zdaniem przedstawicieli małopolskiej firmy, zwłaszcza w trzecim miesiącu roku zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie jeśli chodzi o tworzywa na rynku motoryzacyjnym. Szczególnie widoczne to było w branży samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach marzec przełamał zimową ospałość z początku roku, zarówno na polskim jak i europejskim rynku motoryzacyjnym.

- Według wielu źródeł rynek ten jest silny głównie w Niemczech, gdzie samochody są eksportowane do Azji. Natomiast na rynkach południowej Europy popyt na zakup nowych samochodów jest słaby, głównie ze względu na kryzys strefy euro. Całkiem inaczej kształtuje się sytuacja w branży elektronicznej. Szacuje się, że sektor ten w 2012 r. może wzrosnąć nawet o 5 proc – stwierdziły Azoty Tarnów w komunikacie.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8