Plast - Box zwiększa sprzedaż eksportową

Plast - Box zwiększa sprzedaż…
Producent opakowań z tworzyw sztucznych, firma Plast – Box podsumowała pierwsze półrocze 2012 r.

Przychody ze sprzedaży Plast - Boxu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 13 milionów zł, zysk brutto o ok. miliona zł, co daje aż s70 proc. dynamikę przyrostu tego wskaźnika w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r.

Analiza firmowych parametrów finansowych pokazuje stały rozwój spółki. W okresie styczeń – czerwiec Plast-Box odnotował 13 mln zł wzrostu przychodów ze sprzedaży, co stanowi przyrost na poziomie 27,8 proc.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza. Przyrosty sprzedaży i wzrosty rentowności plasują nas w czołówce najdynamiczniejszych firm na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ważne, że utrzymuje stały trend wzrostowy, wykazujący, że kontynuujemy z sukcesem po dużych wzrostach 2011 roku długookresową strategię- mówi Krzysztof Pióro, prezes spółki.

W strukturze sprzedaży Plast – Boxu zdecydowanie dominowały wiadra z udziałem 78 proc. W pierwszym półroczu minimalnie wzrósł udział eksportu. Stanowi on w ogólnym rozrachunku 61 proc. Bardzo wysoką dynamiką sprzedaży odznaczały się Estonia (56,8 proc. wzrostu sprzedaży), Francja (50,7 proc.) oraz Wielka Brytania i Rosja (odpowiednio 45,3 proc. i 41,3 proc.). Dominującym kierunkiem sprzedaży zagranicznej był rynek Ukrainy z odsetkiem rzędu 29,3.