Poliftalamid firmy Solvay w chłodzeniu silnika

Poliftalamid firmy Solvay… Coroczne konferencje AutoEPCON amerykańskiego stowarzyszenia SPE Automotive Engineering Plastics prezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii materiałowej - w tym między innymi technologii tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych - dla przemysłu motoryzacyjnego. Podczas ósmej edycji konferencji, która odbyła się 30 kwietnia w Troy (USA), firma Solvay Specialty Polymers przedstawiła dwie prezentacje dotyczące zastosowania elementów poliamidowych do chłodzenia silnika.

Pierwsza prezentacja dotyczyła integracji elementów chłodzących przy użyciu procesu Scientific Molding i zastosowaniu poliftalamidu Amodel. Prelegenci podjęli problem ograniczenia kosztów i wagi elementów chłodzących w związku z rygorystycznymi wymogami środowiskowymi. Jak zauważyli, z biegiem lat tworzywa termoplastyczne zastąpiły metale używane w osłonach termostatów, czy w kanałach wlotowych, a ostatnio stają się coraz bardziej docenianym materiałem w chłodnicach powietrza doładowującego, chłodnicach stosowanych w układzie recyrkulacji spalin, przekładniach dwusprzęgłowych czy panelach zasilających.

Prelegenci podkreślili, że jednym z czynników decydujących o wyjątkowości tworzywa Amodel w zastosowaniach chłodniczych jest możliwość formowania go bez linii podziału na karbowanym wlocie. W klasycznych elementach linia ta bywa czasem ostra, co może skutkować przecięciem przewodu nakładanego podczas instalacji oraz wyciekiem chłodziwa. Komponenty wykonane z PPA firmy Solvay, w porównaniu z innymi poliftalamidami i polisulfidem fenylenu, charakteryzują się doskonałą elongacją w rekomendowanej temperaturze formowania 135 stop. C - dzięki lepszej elongacji elementy opuszczają formę bez wytwarzania linii podziału. Stosowanie tworzywa Amodel pozwala jednocześnie na obniżenie kosztów oraz zmniejsza czas cyklu. Jako przykład zastosowania PPA przedstawiciele Solvay podali wykorzystanie tworzywa w silnikach Nissana.

W drugiej prezentacji Solvay omówił zalety zastosowania PPA jako tworzywa konkurencyjnego wobec nylonu, PPS i metalu. Andre Carvalho, przedstawiciel działu Specialty Polymers, podkreślił, że PPA jest jedynym tworzywem zachowującym swoje właściwości przez ponad 5 tys. godzin kontaktu z glikolem etylowym, stosowanym jako chłodziwo. W porównaniu z nylonami, Amodel posiada lepsze właściwości termiczne, jest mocniejszy, twardszy i bardziej odporny na wilgoć. Zachowuje doskonałe właściwości mechaniczne - w tym odporność na zmęczenie i pełzanie - w szerokim zakresie temperaturowym w wilgotnym i agresywnym chemicznie środowisku.

Tegoroczny program konferencji AutoEPCON obejmował pięć wystąpień plenarnych oraz ponad 20 szczegółowych prezentacji. Prelekcje wygłosili przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, uczelni oraz wielu firm działających w branży, jak na przykład DSM Engineering Plastics, SABIC, Ticona Engineering Polymers, BASF i in.

Czytaj więcej: