Polska na 39. miejscu w rankingu Global Innovation Index 2019

Polska na 39. miejscu w rankingu…

W obliczu zachodzących zmian demograficznych i coraz powszechniejszych chorób cywilizacyjnych,  dziś - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - w centrum uwagi znajdują się innowacje medyczne. Kompleksowa opieka medyczna jest podstawowym elementem optymalnej opieki nad pacjentem i może być dzisiaj realizowana tylko z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Z tego powodu najnowszy raport Global Innovation Index (GII) został poświęcony tematowi "Tworzenie zdrowego środowiska życia - przyszłość innowacji w medycynie”. Firma Dassault Systèmes - jako jeden z wiodących inicjatorów w dziedzinie nauk przyrodniczych - wsparła najnowsze wydanie GII jako partner merytoryczny.

GII (Globalny Indeks Innowacyjności) jest publikowany corocznie od 2007 r. i stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i biznesowych w zakresie innowacji na świecie. Indeks GII analizuje prawie 130 gospodarek na całym świecie i jest wspierany przez renomowanych partnerów, którzy dzięki swojej wiedzy mogą wnieść cenny wkład w identyfikację i promocję innowacji. 

Szwajcaria liderem innowacji - Europa na prowadzeniu

Indeks GII kładzie największy nacisk na analizę krajów i regionów wyróżniających się pod względem innowacyjności. Podobnie jak w poprzednich latach, czołowe miejsce w rankingu należy do Szwajcarii. Na  miejscu drugim znalazła się Szwecja, trzecim – USA. Polska znalazła się na 39. miejscu w rankingu światowym i 26. wśród krajów europejskich. Indeks wskazuje również, że innowacyjność Polski w dziedzinie medycyny koresponduje z poziomem rozwoju naszej gospodarki.

Indeks podkreśla, że wysoki stopień innowacyjności uzyskują kraje o szczególnie silnej gospodarce. Stwierdzono również, że różnice między krajami o wysokich dochodach, takimi jak Niemcy czy Szwajcaria, a krajami o średnich dochodach jest nadal wyraźna. Europa znajduje się na szczycie światowego rankingu od lat - w ogólnym zestawieniu aż 12 z 20 czołowych pozycji w rankingu należy do państw europejskich, co pokazuje duży potencjał innowacyjności w Europie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że również wiele krajów azjatyckich stale intensyfikuje wysiłki innowacyjne. Na przykład Hongkong, Korea Południowa i Japonia przewyższają spodziewane wyniki parametru innowacyjności względem aktualnego poziomu rozwoju.

Decydują kryteria jakości 

Kryteria brane pod uwagę obejmują liczbę osiągnięć w zakresie innowacyjności, kładą też duży nacisk na ich jakość. Indeks GII mierzy tę ostatnią w oparciu o standardy jakościowe lokalnych uniwersytetów (QS World University Ranking)  oraz liczbę międzynarodowych patentów i jakość publikacji naukowych (H-Index). Na tej podstawie uzyskuje się ogólny obraz innowacyjności poszczególnych krajów i uwzględnia go w ocenie.

Sześć wniosków Globalnego Indeksu Innowacji

Na podstawie zebranych danych analitycy opracowujący Indeks GII 2019 sformułowali następujące obserwacje:  

  • Kluczowym czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego i jakości życia jest wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka zdrowotna dla wszystkich obywateli.
  • Innowacje medyczne są niezbędne do wypełnienia luk w globalnej opiece zdrowotnej. Przeszkody, takie jak spadek wydajności w zakresie R&D czy długi czas wdrażania innowacji, muszą być sukcesywnie eliminowane, aby móc leczyć więcej osób.
  • Badania i rozwój medycyny przeżywają obecnie renesans. Kładzie się coraz większy nacisk na innowacje w dziedzinie opracowywania leków lub opieki profilaktycznej, wnoszące cenny wkład w profilaktykę zdrowotną i terapię.
  • Na znaczeniu w innowacjach medycznych zyska sztuczna inteligencja (AI) dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) i przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data). Będą one miały wpływ na takie obszary opieki zdrowotnej, jak przeprojektowywanie modeli biznesowych lub opracowywanie nowych metod leczenia.
  • Obecnie większe niż kiedykolwiek możliwości rozwoju nowych modeli opieki zdrowotnej poprzez innowacje w medycynie mają kraje wschodzące. Może to pomóc w zbliżeniu ich opieki zdrowotnej do standardów krajów bardziej rozwiniętych.
  • Przy wytyczaniu strategicznych kierunków innowacji w dziedzinie zdrowia powinny zostać określone centralne priorytety pozwalające pracować w sposób jak najbardziej ukierunkowany i skoncentrowany. Obejmuje to, między innymi, zapewnienie wystarczających środków finansowych na badania, tworzenie funkcjonalnych systemów innowacji, czy specjalistyczne szkolenie pracowników służby zdrowia.
biovia-bioknowledge-explorer-copyright-dassault-systemes

Więcej informacji o Globalnym Indeksie Innowacyjności "Tworzenie zdrowego środowiska życia - przyszłość innowacji w medycynie" znajduje się na stronie www.globalinnovationindex.org


Czytaj więcej:
Medycyna 148

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum