Polski rynek rur z tworzyw stawia na jakość

O przyznanie Znaku będą mogły ubiegać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej i mający przynajmniej jeden zakład produkcyjny w Polsce. To z definicji ogranicza możliwość ubiegania się o Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” firm stricte handlowych.

Dodatkowym warunkiem jest profil działalności - jednymi z głównych obszarów jej prowadzenia powinny być produkcja oraz dystrybucja rur i kształtek z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przesyłu wody, a także przetwórstwo odpadów z tych wyrobów.

Stowarzyszenie zakłada, iż Znak będzie identyfikowany z wysoką jakością produktu i dobrym, prospołecznym oraz proekologicznym zarządzaniem firmą. Stowarzyszenie czyni starania, aby Znak stał się synonimem znakomitego produktu, pochodzącego od firmy będącej rzetelnym partnerem.

Korzyści płynące z otrzymania Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”

- Po pierwsze, firma potwierdza wysokie standardy prowadzenia działalności za pomocą uzyskanego certyfikatu. Po drugie, obecność na liście uczestników programu Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” pozwala na promocję producentów, uczestników programu. Po trzecie, firmy zyskują możliwość znakowania swoich wyrobów lub/i opakowań znakiem graficznym Znaku PRiK, który został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym - zaznacza dyrektor Kostański.

Producenci uczestniczący w programie mają prawo wykorzystywać ten fakt w swojej działalności marketingowej i promocyjnej. Najważniejszą korzyścią jest jednak uzyskanie w branży opinii rzetelnego partnera, oferującego produkty sprawdzone, funkcjonalne i zgodne z normami środowiskowymi.

Stowarzyszenie w najbliższym czasie powoła Kapitułę Znaku PRiK, która będzie składać się z 4-6 osób. W Kapitule znajdą się niezależni specjaliści - eksperci z branży wod-kan. Stowarzyszenie nie planuje komercjalizacji Znaku, a opłaty za przyznanie i utrzymywanie tego wyróżnienia będą pokrywać tylko koszty badań laboratoryjnych oraz administracji, włącznie z kosztami audytu jakościowego.

Chcąc przeciwdziałać niewłaściwemu wykorzystywaniu Znaku PRiK, w regulaminie zapisano prawo Kapituły Znaku do odebrania beneficjentowi prawa do używania Znaku, po wcześniejszym wezwaniu przez PRiK do usunięcia uchybień. Może to nastąpić po stwierdzeniu rażących odchyleń produktów od wymaganych normami parametrów techniczno -użytkowych wyrobów lub innego drastycznego złamania przepisów regulaminu Znaku.

W wyniku dyskusji wypracowano sposób oceny zgłaszanych produktów oraz kryteria oceny nadania Znaku PRiK. Ocena podejmowana będzie w oparciu całościowe podejście do wymagań stawianych firmom. - Będziemy sprawdzać nie tylko parametry techniczne w trakcie testów laboratoryjnych, lecz także oceniać rzetelność firmy jako partnera w biznesie - dodaje Maciej Kostański.

Kryteria oceny:

  • deklaracja spełniania polskich i europejskich norm wyrobu/krajowych i europejskich ocen technicznych,
  • pozytywne przejście audytu jakościowego firmy, prowadzonego przez niezależnych audytorów,
  • badania wyrobów zgłoszonych do Znaku PRiK przez akredytowane jednostki badawcze,
  • spełnianie (certyfikat) aktualnych norm zarządzania jakością i zakładowego systemu jakości,
  • spełnianie kryteriów firmy rzetelnej i przyjaznej biznesowi,
  • rzetelne postępowanie w stosunku do klientów (jakość wyrobów, szkolenia, serwis posprzedażowy, ilość i zarządzanie reklamacjami).