Polski rynek rur z tworzyw stawia na jakość

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” będzie dostępny dla wszystkich firm spełniających warunki regulaminu Znaku, konieczna jest jedynie deklaracja przystąpienia do programu i akceptacja regulaminu Znaku PRiK oraz pomyślne przejście audytu jakościowego, badań wyrobów oraz przedstawienie certyfikatów spełniania przez firmę norm zarządzania jakością.

Stowarzyszenie PRiK

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych zostało utworzone z inicjatywy osób reprezentujących wiodących producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych oraz osób działających w obszarze prac badawczo-wdrożeniowych z zakresu przetwórstwa tworzyw.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 1 grudnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000222996. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu.

Głównym celem Stowarzyszenia PRiK jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Cel ten jest realizowany między innymi poprzez reprezentowanie tego środowiska wobec organów administracji państwowej i ustawodawczej, jak również wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym uregulowań ustawowych i normalizacyjnych oraz zaleceń i dyrektyw z obszaru wytwórstwa, stosowania i recyklingu rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

Oprócz członków zwyczajnych do Stowarzyszenia należą również członkowie wspierający. Mogą zostać nimi firmy, których głównym profilem działalności jest produkcja na terenie Polski rur lub kształtek z tworzyw termoplastycznych oraz posiadanie na terenie RP osobowości prawnej.

Obecnie do grona członków wspierających należą firmy: Dyka Sp. z o. o., Hobas System Polska Sp. z o. o., Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Pipelife Polska S.A., Plastimex Sp. z o.o., Nicoll Polska Sp. z o.o., Wavin Polska S.A., Uponor oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Znak PRiK Dobry WybórJacek Leszczyński