Polski rynek rur z tworzyw stawia na jakość

Polski rynek rur z tworzyw… Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych za pomocą nowego Znaku PRiK „Dobry Wybór” będzie promować producentów rur spełniających najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) jest organizacją, która od wielu już lat zajmuje się upowszechnianiem rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako przyjaznych człowiekowi, funkcjonalnych i dbających o środowisko wyrobów.

Stowarzyszenie jest jedną z bardziej aktywnych polskich organizacji branżowych. Współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami normalizacyjnymi. Dzięki tej współpracy zdecydowana większość norm europejskich dotyczących rur z tworzyw sztucznych w sieciach wodociągowych została przetłumaczona i wprowadzona jako Polskie Normy PN EN.

Istotnym elementem aktywności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna oraz popularyzacyjna i wydawnicza. W ciągu ostatnich lat wydano serię broszur technicznych skierowanych do branży wodno - kanalizacyjnej. W czasopismach branżowych ukazało się kilkanaście artykułów technicznych autorstwa specjalistów związanych ze Stowarzyszeniem. Nakładem własnych środków Stowarzyszenie PRiK zorganizowało również siedem ogólnopolskich konferencji z udziałem znanych ekspertów zagranicznych.

Członkowie Stowarzyszenia olbrzymią wagę przykładają do jakości wyrobów z tworzyw sztucznych w branży wodociągowej. Monitoring oraz prowadzenie badań produktów, których raportowana niska jakość może negatywnie wpływać na ocenę branży, z sukcesem wpływa na ustawiczne podnoszenie standardów rynku krajowego. W tym zakresie PRiK współpracuje z instytucjami powołanymi do nadzoru nad materiałami i procesem budowlanym

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR”

Idea ustawicznego podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych zaowocowała podjęciem przez Stowarzyszenie inicjatywy mającej na celu uhonorowanie i wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Służy temu wprowadzenie Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”.

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wprowadzenie Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR” ma również promować wspieranie działań proekologicznych, podnoszących jakość i standardy życia; dbałość o prawidłowość stosowania produktów z tworzyw sztucznych; dobre praktyki w biznesie; popularyzowanie projakościowego sposobu prowadzenia działalności; wspieranie firm dążących do ciągłego doskonalenia w zarządzaniu jakością i firmą.

- Mam nadzieję, że Znak będzie identyfikowany z wysoką jakością produktu i dobrym, prospołecznym oraz proekologicznym zarządzaniem firmą. Jako Stowarzyszenie postaramy się, by Znak stał się synonimem znakomitego produktu, pochodzącego od firmy będącej rzetelnym partnerem. Każda inicjatywa w branży oraz inne odznaczenia czy wyróżnienia promujące wymienione cechy są przez nas oceniane wysoko - informuje Dyrektor Biura Zarządu PRiK - dr Maciej Kostański.

Reportaże

Forum