Postępowanie układowe ZAT S.A. odblokowane

Postępowanie układowe ZAT… Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 15 stycznia br. oddalił w całości zażalenie Banku Pekao S.A. dotyczące wydania przez Sąd Rejonowy w Tarnowie postanowienia o zatwierdzeniu układu między ZAT S.A. a wierzycielami Firmy.

Krakowski Sąd odrzucił argumentację Banku. Nie dopatrzył się uchybień formalno-prawnych związanych w wydaniem przez Sąd Rejonowy w Tarnowie postawienia o zawarciu układu, a sugerowanych przez Bank w zażaleniu skierowanym do Sądu II instancji – mówi Jerzy Pagacz, radca prawny ZAT S.A Równocześnie nie podzielił obaw Banku, co do niemożności wywiązania się naszych Zakładów z układowych zobowiązań uznając tym samym zaproponowane przez naszą Firmę i przyjęte przez większość wierzycieli warunki spłat rat układowych za realne. Zaraz po uprawomocnieniu się decyzji o zawarciu układu, a tak być może pod warunkiem nie złożenia przez Bank wniosku o kasację, nasza Firma przystąpi do spłaty wierzycieli. Wierzyciel i tak już za długo czekają na swoje pieniądze, lecz to nie z winy Zakładów proces ten się przeciąga.

Przypomnijmy, postępowanie układowe ZAT S.A. zostało otwarte przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy 12 czerwca 2002 r. Układ objął 578 wierzycieli, którym Firma jest dłużna ponad 220 mln zł. Zgromadzenie Wierzycieli i głosowanie nad zaproponowanymi przez ZAT S.A. propozycjami układowymi miało miejsce 11 czerwca 2003 roku. W głosowaniu wzięło udział 90 proc. wierzycieli. Za przyjęciem układu głosowało 95,75 proc. wierzycieli, dysponujących kapitałem stanowiącym 75,99 proc. ogółu wierzytelności objętych postępowaniem układowym. Wierzyciele wyrazili zgodę na spłatę w 100% tzw. "drobnych wierzycieli" (których kwota wierzytelności nie przekracza 10.000 zł), w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się układu. Pozostałe długi zredukowane o 40%, zostaną spłacone w 9 równych, płatnych co pół roku ratach, a spłata pierwszej raty nastąpi w ciągu 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Na Zgromadzeniu Wierzycieli, 10 lipca 2003 r., Sąd Gospodarczy w Tarnowie kierując się stanowiskiem wierzycieli wydał postanowienie o zawarciu układu. Od decyzji tarnowskiego sądu, jako jedyny z wierzycieli, zażalenie do Sądu II instancji złożył Bank Pekao S.A.

Dla ZAT S.A. postępowanie układowe jest istotnym elementem restrukturyzacji finansowej Firmy. Powodzenie układu oznacza: częściowe, ale znaczące oddłużenie Zakładów, nowe możliwości w procesie restrukturyzacji, pozwoli na przetrwanie, ale i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstwa, ułatwi sięganie po środki w ramach pomocy publicznej.

Źródło:
informacja prasowa Biura Public Relations,
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

Czytaj więcej:
Prawo 416

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8